IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.: MS Dynamics NAV ve společnosti

logo_ids IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Při výběru nového informačního systému jsme měli velmi jasnou představu toho, co si od něj slibujeme. Zavedení controllingu pro nás nebylo jen neurčitým abstraktním pojmem, ale přesně definovaným cílem celého projektu. Řešení systému MS NAV a implementačního týmu Infinity nám reálně umožnilo tento náš cíl naplnit. Ing. Daniel Žingor, finanční ředitel, IDS

Úkol

Potřeba nového informačního systému, jenž by zajistil vyšší konkurenceschopnost společnosti.

Řešení

Nový podnikový systém s sebou přinesl vyjasnění a upřesnění podnikových procesů a větší možnosti evidence a správy aktivit.

Výsledky

Informačního systém MS Dynamics NAV 4.0 implementovaný společností Infinity a.s. pomohl sjednotit procesy ve firmě a zároveň umožnil jednotnou evidenci veškerých aktivit, jež jsou okamžitě dostupné všem uživatelům. Součástí byl i zcela nový modul evidence zakázek a s ním souvisejících činností, který umožňuje snadnější a přehlednější vyhodnocování.
  • Aplikace umožňuje okamžité a přesné sledování středisek a zakázek společnosti – pomocí evidence zakázek a jejich přefakturace, nedokončené výroby, časového rozlišení, cash-flow aj. je možné díky sestavám a analýzám jednoduše zobrazit požadované informace.
  • Nové možnosti hodnocení aktivit – díky dimenzím, jež prostupují všemi aktivitami společnosti, je možné sledovat činnosti z různých hledisek.
  • Jednotnost systému – jednotný a integrovaný systém umožňuje eliminaci neproduktivních činností a možnosti chyb.
  • Dostupnost informací, zjednodušený tok informací – údaje jsou dostupné všem oprávněným osobám elektronicky mezi jednotlivými odděleními online.

Obchodní dopady

V roce 2001 byla společnost restrukturalizována na akciovou společnost. Snahou společnosti IDS je komplexní řešení stavebních, dopravních a přepravních požadavků.