ERA: Bezdrátové spojení budov je rychlé, levné a vždy dostupné

era Společnost ERA a.s., člen skupiny OMNIPOL, je jedním z největších světových dodavatelů řešení pro sledování a řízení letového provozu v civilním i vojenském sektoru.  Více než 100 systémů ERA je nasazeno v 50 zemích světa, kde zajišťují řízení letového provozu ve vzduchu i provoz na civilních letištích a zabezpečují potřeby armádních a bezpečnostních složek v oblasti detekce a sledování vzdušných, námořních i pozemních cílů.

Nasazení bezdrátového pojítka od Infinity vedlo k podstatnému zrychlení všech aplikací, závisejících na přenosové kapacitě. Pojítku nevadila ani překážka na trase v podobě stavebního jeřábu. Důležité je i to, že standardní vlastností pojítka je šifrování komunikace. Petr Netušil, ERA a.s.

Úkol

Ve společnosti ERA a.s. potřebovali zareagovat na problémy s datovým spojením svých pracovišť. Řešení založené na optickém pojítku (zálohovaném pomocí wifi pojítka) nevyhovovalo z pohledu spolehlivosti a přestávalo dostačovat i z pohledu požadované propustnosti. Zákazník počítal s rozšířením rychlosti datového připojení do internetu na rychlost 100 Mbps, hrozilo tak nebezpečí, že komunikace s internetem zahltí optické pojítko a omezí interní komunikaci napříč pracovišti. Kromě toho optické pojítko během jarních mlh často vypadávalo a záložní linka zase nedostačovala propustností. Klient také požadoval úsporu nákladů na propojení obou pracovišť – ta jsou od sebe vzdálena přes půl kilometru, takže předpokládané náklady na výkup pozemků a na výkopové práce by se pohybovaly v řádech milionů. Klient proto hledal jiné – bezdrátové řešení. Mezi základní požadavky na nové řešení patřily:
  • rychlost alespoň 200 Mbit obousměrně,
  • odolnost spojení proti vnějším vlivům,
  • řešení bez poplatku za použití pásma,
  • nulová náročnost na správu.

Řešení

Z možných řešení jsme navrhli nahradit optické pojítko s obousměrnou propustností 100 Mbps bezdrátovým řešením AirFiber s obousměrnou propustností 700 Mbps, které splňovalo požadavek na odolnost (v době testování a instalace AirFiber se mezi oběma pracovišti pohyboval jeřáb, který mnohokrát denně zasáhl do koridoru mezi oběma pojítky, aniž by narušil nebo omezil jeho funkčnost). Pojítko airFiber funguje v pásmu 24 GHz, které je v ČR a SR volné k bezplatnému provozu. Komunikace probíhá pomocí 2×2 MIMO dvojitého anténního reflektoru. Pro maximalizaci datového toku se využívá GPS synchronizace a proprietární komunikace HDD. To vše přispívá k maximálnímu výkonu až 1,4 Gbps a k možnosti budovat spoje až na vzdálenost 13 km. A to vše pouze s požadavkem na přímou viditelnost mezi koncovými body. Bez potřeby jediného výkopu.

Výsledky

Od nasazení spoje se již neobjevují výpadky během silných dešťů ani problémy s dlouhodobými výpadky během ranních mlh. Pracovníci IT nezaznamenali stížnosti na problém s delšími odezvami aplikací na vzdálené lokalitě. Celé řešení bylo zprovozněno během jediného odpoledne, bez nákladů na výkup pozemků, výkopové práce či zakoupení licencovaného pásma. Jde tak o zlomek nákladů na srovnatelné optické vedení. „Po nasazení bezdrátového pojítka od Infinity se deployment OS i aplikací zrychlil z několika hodin na 20 minut. Konečně máme rychlost i stabilitu za každého počasí, včetně husté mlhy nebo sněžení.“ Jan Holéci, IT administrátor, ERA a.s

Obchodní dopady

Datové spojení mezi budovami klienta bez přerušení a se sedminásobnou rychlostí proti původnímu řešení umožňuje lepší přístup k datům a eliminuje výpadky spojení.