Elektromont Brno a.s.: Virtualizace serverovny s Hyper-V výrazně redukovala náklady a zvýšila efektivnost práce

logo_elektromont_brno Na českém i mezinárodním trhu zajišťuje kompletní dodávky elektromontážních prací v celém rozsahu. Byla založena v roce 1993 a v uplynulých letech prošla úspěšným rozvojem. Roční obchodní obrat 700–850 mil. Kč

Projekt jako celek byl zaměřen na rozšíření využití IS při současném zvyšování vnitřní efektivity podniku. Očekávaným cílem bylo také zefektivnění komunikace firmy, a to jak uvnitř samotné společnosti, tak externí komunikace s obchodními partnery prostřednictvím nového optimalizovaného SW řešení. To ovšem vyžadovalo adekvátní HW vybavení odpovídající stále rostoucím požadavkům na rychlost zpracování dat a jejich ukládání. Díky získané volné datové kapacitě úložiště bylo možné realizovat systém zálohy dat, a to včetně uživatelské pošty, spolu s vytvořením konsolidovaného datového úložiště pro zálohování centrálních a satelitních serverů a vybraných uživatelských stanic.Pavel Nekuda, IT manager, Elektromont Brno a.s.

Úkol

Před virtualizací využíval klient pět starších serverů různých značek, na kterých běžely business aplikace společnosti včetně kritické aplikace pro řízení zakázek.  Všechny tyto servery byly starší pěti let, mimo záruční pokrytí a jejich konfigurace již dávno nevyhovovala potřebám společnosti. Vzhledem k postupnému růstu společnosti bylo třeba kompletně přebudovat stávající podobu infrastruktury. Cílem virtualizace bylo hlavně zvýšení dostupnosti kritických aplikací, zvýšení výpočetního výkonu, a tím i efektivnější práce uživatelů. Dále zjednodušení správy, včetně sjednocení managementu celého prostředí.

Řešení

Po detailní analýze zákazníkova prostředí bylo navrženo řešení postavené na virtualizovaném clusteru o dvou nodech se sdíleným diskovým úložištěm.  Celkem byly implementovány dva servery HP DL380, diskové pole MSA 2000 G3 a operační systémy MS Windows v edici Datacenter. Jako virtualizační platforma byla vybrána technologie Hyper-V, která zcela splňovala požadavky zákazníka na vysokou dostupnost.  Vše propojila Fibre Chanell technologie. Zastřešujícím nástrojem pro management celého prostředí se stal produkt z rodiny Microsoft System Center v edici Essential, díky kterému bylo dosaženo kýženého zjednodušení a zefektivnění celého prostředí. Dále byla nasazena i zálohovací technologie D2D řešená pomocí SW Symantec Backup Exec a jednotlivých agentů pro zálohování provozovaných virtuálních serverů. Společnost Infinity provedla kompletní migraci stávajících serverů do virtuálního prostředí, vyřadila veškerou nevyhovující techniku, sjednotila a nastavila zálohovací procesy a poskytla klientovi pevný základ pro jeho budoucí rozvoj.

Výsledky

Celý projekt virtualizace a konsolidace vedl k přehledné skladbě infrastruktury s jasně definovanými pravidly a vysoce dostupnými aplikacemi, které společnost Elektromont Brno využívá pro svoje podnikání. Řešení přineslo jednoduchou správu celého prostředí pomocí jednoho nástroje a zvýšilo komfort všech uživatelů, pracujících s jednotlivými business aplikacemi. Umožnilo také redukovat náklady na správu infrastruktury i energie potřebné k jejímu chodu o více než 50 %. Přitom se rychlost zpracování dat a efektivita samotné práce zvýšila až o 30 %.

Obchodní dopady

Redukce nákladů na správu firemní IT infrastruktury, zvýšení rychlosti zpracování dat a efektivnosti práce, vše v řádech desítek procent proti předchozímu stavu.