Cisco UCS vdechlo nový život IT infrastruktuře Pojišťovny České spořitelny

logo_pojistovna_cs Na českém trhu působí již od roku 1993. Nabízí kvalitní produkty životního pojištění v široké síti poboček České spořitelny i u renomovaných externích partnerů.Jsou předním poskytovatelem bankopojištění na českém trhu. V roce 2012 dosáhlo předepsané pojistné této pojišťovny hodnoty 10,7 miliardy korun.

Proti předchozímu řešení opravdu ušetříme až 30 % za údržbu hardwaru a 40 % za energie. Nemluvě o časových a prostorových úsporách, pohybujících se také v rámci desítek procent. Dušan Drdla, ředitel úseku ICT Pojišťovny České spořitelny

Úkol

Kompletní obnova zastaralého hardwaru v IT infrastruktuře společnosti. Zákazník měl od počátku jasnou představu o výsledné podobě nové serverovny, kdy základním požadavkem bylo použití blade serverů pro výrazné ušetření fyzického prostoru.  

Řešení

Tým z Infinity navrhl po důkladném zvážení možností přejít z dosud používané platformy na moderní řešení Cisco. „Původní přání zákazníka implementovat řešení Nexus 1000V pro virtualizaci jsme již v počáteční fázi rozšířili na komplexní řešení celé serverovny, díky kterému jsme dosáhli lepší konsolidace serverů a vyšší výkonnosti celého systému,“ vysvětluje Petr Odvárka, vedoucí oddělení Síťové infrastruktury Infinity. I toto řešení podporuje virtualizaci celého prostředí. Konkrétně bylo použito čtyřicet blade serverů Cisco UCS B230 M2 a jedenáct tzv. „rack-mounted“ serverů Cisco UCS C260 M2. Ty mimo jiné umožňují další úsporu místa proti klasičtějším „rack“ serverům. Oba použité modely mají sockety pro procesory Intel Xeon E7, vhodné pro použití při virtualizaci. Nové servery jsou bezdiskové a implementovaná síť SAN (Storage Area Network), sloužící pro externí připojení zálohovacích systémů k serverům, umožňuje tzv. „boot from SAN“, tedy zavedení operačního systému serverů i načtení dat z této sítě. Bezdiskové blade servery zůstávají pouze zdrojem operačního systému a paměti, zatímco operační systém i data jsou přístupná v rámci připojeného diskového pole. To výrazně zvyšuje bezpečnost celého systému a jeho odolnost vůči haváriím. V případě havárie konkrétního serveru jej lze velice rychle nahradit jiným. Není nutné na něm instalovat operační systém a cokoliv obnovovat. Jediné, co je potřeba dodržet, je stejná hardwarová konfigurace nahrazovaného a náhradního serveru.  Agregovaná propustnost této sítě je 40 gigabitů za sekundu – což byla pojišťovnou požadovaná hodnota. Celé řešení zastřešuje Cisco UCS Manager (UCS = Unified Computing System), umožňující plně integrovanou správu všech hardwarových i softwarových komponent systému.

Výsledky

Nejviditelnější výhoda Cisco UCS Manageru je ve výrazném snížení nákladů na správu celé infrastruktury, které často tvoří největší část rozpočtů IT oddělení. Nasazování systému, jeho údržba, či change management nyní probíhají podstatně rychleji a úsporněji. „Proti předchozímu řešení opravdu ušetříme až 30 % za údržbu hardwaru a 40 % za energie. Nemluvě o časových a prostorových úsporách, pohybujících se také v rámci desítek procent,“ potvrzuje Dušan Drdla, ředitel úseku ICT Pojišťovny České spořitelny. Nasazení moderní technologie ve spojení s virtualizací usnadnilo práci nejen IT pracovníkům pojišťovny, ale i dalším zaměstnancům a klientům. Zvýšená dostupnost aplikací prospívá zejména spolupráci s partnerskými společnostmi na provozu jejich poboček, 24hodinovém servisu, či podpoře provozu call centra České spořitelny. Snadno využitelný je nyní také vzdálený přístup zaměstnanců i obchodních partnerů pojišťovny.

Obchodní dopady

Zvýšená dostupnost aplikací prospívá zejména spolupráci s partnerskými společnostmi na provozu jejich poboček, 24hodinovém servisu, či podpoře provozu call centra České spořitelny. Proti předchozímu řešení klient ušetří až 30 % nákladů na údržbu hardwaru a 40 % za energie. V rámci desítek procent se pohybují také časové a prostorové úspory.