Transakce s podniky naznačují zpomalení ekonomického růstu

Každý z nás jistě zaznamenal střízlivější komentáře ohledně růstu evropské ekonomiky jak od ekonomických analytiků, tak českých politiků snažících se naplnit příjmovou stránku státního rozpočtu. Podívali jsme se, zda se opatrnější přístup k budoucímu ekonomickému růstu projevuje v transakcích s podniky v regionu CEE (tento region zahrnuje Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko). Pro naše hodnocení jsme použili údaje dostupné v databázi Capital IQ provozované skupinou Standard & Poors. V našem hodnocení není zahrnut možný dopad viru COVID-19 na ekonomiku, kdy je vhodné vyčkat na ustálení situace. Z přiloženého grafu je zřejmé, že často používaný ukazatel EV / EBITDA vyjadřující, jaký násobek aktuálního zisku před odpisy jsou investoři ochotni zaplatit v kupní ceně, v letech 2018 a 2019 spíše klesal. To naznačuje, že investoři redukují svá očekávání ohledně dalšího růstu kupovaných podniků. Prodejci však mohou nadále těžit z výhody nízkých úrokových sazeb umožňujících dosažení dobrých prodejních cen. Ukazatele odvozené z akciového trhu nenaznačují změnu trendu. Zde si můžete přečíst článek, který vyšel na serveru deníku E15, který rovněž vychází, mimo jiné, z výše uvedeného. Společnost RSM CZ poskytuje široký rozsah transakčního poradenství, které můžete využít v případě, kdy zvažujete prodej či nákup podniku. Rádi vám pomůžeme.