Postihly Vás povodně? Vyčíslete škodu a žádejte prominutí daně z příjmů!

Ministerstvo financí České republiky odpustí podnikatelům postiženým povodněmi část daně z příjmů za rok 2013, a to v hodnotě dle posudku odpovídající škodě vzniklé v důsledku povodní na majetku sloužícímu k podnikání. V souvislosti s povodněmi, které dramaticky zasáhly počátkem června Českou republiku, vydalo ministerstvo financí rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu této mimořádné události.  Rozhodnutí se vztahuje na poplatníky z oblastí, kde byl vyhlášen nouzový stav, tj. území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy. Škoda, která poplatníkovi vznikla, musí být v případě, že je poškozený majetek pojištěn doložena posudkem pojišťovny. V případech, kdy není majetek pojištěn, musí být doložena posudkem znalce. Posudek má být předložen současně s podáním daňového přiznání na daň z příjmů právnických osob nebo daň z příjmů fyzických osob. Výše prominuté úhrady daně má být úměrná skutečné škodě vzniklé na majetku poplatníka v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav. Podle informací Generálního finančního ředitelství ČR se skutečnou škodou míní škoda materiální povahy, tj. zničení nebo poškození majetku poplatníka způsobené v důsledku mimořádné události. Nejedná se tedy o ušlý zisk. Je třeba si uvědomit, že při vyčíslení škody není možné pro tyto účely vyčíslovat a nárokovat ušlý zisk. V případě některých společností se bohužel může jednat o nezanedbatelné částky (např. v důsledku povodní bylo nutno přerušit provoz, což mohlo mít dopad na snížení zisku společnosti). V posudku by tedy měla být vyčíslena pouze skutečná škoda způsobená na majetkových hodnotách poplatníka (např. škody na automobilech používaných pro podnikání, škody na výrobním zařízení, kancelářském vybavení apod.). Znalecký ústav RSM CZ disponuje oprávněním na vyhotovování znaleckých posudků o vyčíslování náhrad škod. S vyčíslováním škod máme dlouholeté zkušenosti. V případě dotazů nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.