Máte již připravenou transfer pricingovou dokumentaci?

Jak jsme vás informovali v nedávném newsletteru, součástí přiznáni k dani z příjmu právnických osob již za rok 2014 by měla být nová příloha zaměřující se na vnitroskupinové vztahy. Tato příloha by měla být novým nástrojem správce daně a lze tedy očekávat, že oblast vnitroskupinových vztahů v žebříčku priorit finančního úřadu s ukončeným rokem 2014 dále posílí. Společnosti, které se účastní rozmanitých mezipodnikových vztahů v rámci jedné skupiny se na tuto pozornost mohou v předstihu připravit a to přípravou tzv. transfer pricingové dokumentace. Ta by měla sloužit k doložení, že veškeré vztahy se spřízněnými osobami jsou nastaveny na tzv. tržním principu. Jednotlivé vztahy mohou být s lepšími či horšími výsledky analyzovány samotnými společnostmi. Na druhou stranu společnosti nemusí vždy disponovat dostatečným zázemím pro posouzení všech vztahů či dostatečnou srovnávací základnou. Nejpalčivější problémy představují bezesporu manažerské služby. Zástupci našich klientů například často zmiňují problémy s prokazováním, že služby byly poskytnuty a že byly poskytnuty v odpovídajícím objemu ve vztahu k nastavené úplatě. Cenové mechanismy, nastavené v době před krizí nebo naopak při krizi, již nemusí vyhovovat v současnosti, kdy se ziskovost skupin podniků mění. Změna nastavení však může být obtížná a riziková, neboť správci daně mohou argumentovat, že pokud společnost vykonává stále stejnou činnost a změní metodiku stanovení ceny, je buď minulé nebo současné nastavení chybné. Podrobná analýza situace a zdůvodnění změn je proto nezbytné pro minimalizaci rizika zpochybnění transferových cen správcem daně. Prostředkem, který může v rámci zpracované komplexní transfer pricingové dokumentace podpořit obvyklost převodních cen se pak stává i znalecký posudek, jehož závěry by finanční úřad pravděpodobně měl rozporovat obdobným nástrojem. To ovšem vyvolává dodatečné náklady s nejednoznačným výsledkem a zkušenost ukazuje, že touto cestou se správce daně zpravidla nevydá. Je proto vhodné zvážit, jaké podpůrné prostředky společnost na doložení mechanismů nastavení vnitroskupinových vztahů v rámci zpracovávané transfer pricingové dokumentace zvolí a jakým rizikům se tím vystaví. Znalecký ústav společnosti RSM CZ má se zpracování znaleckých posudků v oblasti posouzení obvyklosti cen bohaté zkušenosti a je připraven vám v této oblasti pomoci.