Lucerna rozuzlena po deseti letech

Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze týkající se vleklého sporu o vlastnictví poloviny pražského Paláce Lucerna. Tento rozsudek vynesený po více než jednom desetiletí od zahájení celého sporu se přitom opíral o znalecký posudek vypracovaný společností RSM CZ. Jádrem sporu bylo stanovení obvyklé ceny ideální jedné poloviny předmětných nemovitostí, která měla být vodítkem pro posouzení, zda prodej vlastnického podílu uskutečněný mezi společností C.H.R. (Chemapol Reality) a paní Dagmar Havlovou v roce 1999 byl proveden za nápadně nevýhodných podmínek. V průběhu sporu bylo do soudního spisu založeno více než 10 znaleckých posudků či odborných posouzení týkajících se výše této obvyklé ceny včetně znaleckých posudků vypracovaných dvěma znaleckými ústavy jmenovanými přímo soudem. Na podzim roku 2010 byl jmenován znalecký ústav RSM CZ, aby zpracoval pro soud nový znalecký posudek s jasným závěrem a odůvodněnou volbou metody a způsobu ocenění tak, aby mohl soud na jeho základě spor rozhodnout.

Jsme rádi, že jsme mohli precizně odvedenou prací přispět k rozuzlení táhlého sporu, který brzdil rozvoj této významné pražské kulturní památky zejména z důvodu nepřesvědčivých znaleckých posudků. V soudních sporech a arbitrážních řízeních na správně vypracovaných znaleckých posudcích opravdu záleží.

Znalecký ústav RSM CZ se specializuje na vyhotovování znaleckých posudků pro soudní spory a arbitráže – více informací zde.

Pro více informací nás kontaktujte.