Konec větších veřejných obchodních společností v Česku?

Podnikáte pod veřejnou obchodní společností a máte nadprůměrné příjmy? Pak tedy pozor na daně. Jestli stále podnikáte jako společník ve veřejně obchodní společnosti a jsou-li vaše příjmy nadprůměrné, velmi pravděpodobně už o nové dani víte. Jedním z opatření, které přinesla souhrnná novela zákona o dani z příjmů č. 500/2012 Sb. totiž je, kromě jiného, i zavedení tzv. solidárního zvýšení daně nebo také solidární nebo milionářské daně.  Tato daň se vybírá u fyzických osob, a to z rozdílu mezi dosaženým příjmem ze zaměstnání a z dílčího základu daně z podnikání a 48násobkem průměrné mzdy. Převyšují-li tyto vaše příjmy částku 103 536 Kč za měsíc, pak z rozdílu tohoto příjmu a uvedené částky odvedete speciální 7% daň. Má být sice dočasná a vybírat se jen v letech 2013 až 2015, ale všichni víme, že k vyrovnanému rozpočtu to stačit nebude a prodloužení  „solidarity“ je tedy dost možné.

Jak se vyhnout zvýšení daně

Dalším opatřením zavedeným předmětnou novelou je zrušení maximálního vyměřovacího základu (tzv. stropu) pro zdravotní pojištění. Vypadá to tedy, že stát k sanaci děr ve státním rozpočtu hledá všechny možné způsoby.  Existuje však cesta, jak se tohoto dodatečného břímě zbavit. Řešením je změna právní formy vaší v. o. s. na společnost s ručením omezeným. Co to pro vás znamená? Namísto společníka s neomezeným ručením veškerým svým i osobním majetkem budete ručit jen do výše svého nesplaceného vkladu a o podnikání rozhodovat z pozice jednatele. Zisk bude daněn „jen“ 19%. Pokud se v budoucnu podaří prosadit i další plánované změny, budou  podíly na zisku vyplácené fyzickým osobám ze společností s ručením omezeným osvobozeny od srážkové 15% daně. A to už stojí za úvahu.

Obraťte se na nás

Velmi rádi vás seznámíme se všemi náležitostmi této změny a připravíme řešení dle vašich potřeb. Změna právní formy není složitým procesem a jsme připraveni ji pro vás zajistit.