,Černý pátek‘ pro výrobce solární energie

Stát omezuje podporu výroby energie ze slunečního záření. Doporučujeme ověřit si ekonomiku fungování fotovoltaických elektráren. V pátek 16.8.2013 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení návrh na omezení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento návrh významně postihuje zejména ekonomiku fotovoltaických elektráren. Nejdiskutovanějším bodem návrhu je odvod tzv. „solární daně“. Dle návrhu by mělo dojít k prodloužení doby jejího odvodu (daň z tržeb z výroby elektrické energie pomocí slunečního záření), a to po celou dobu, kdy bude výrobce mít právo na státní podporu (tedy po dobu předpokládané životnosti). Zároveň by mělo dojít ke snížení sazby solární daně z 26 % na 10 %

Vyplatí se solární elektrárna?

V případě některých fotovoltaických elektráren mohou mít tyto změny poměrně zásadní dopad na jejich hospodaření. Je otázkou, zda cash flow z provozu bude dostatečné pro plnění povinností vůči financujícím bankám a zejména zda budou schopny dosáhnout garantované patnáctileté návratnosti. Zatím nebyl zveřejněn materiál, který by s 10% sazbou kalkuloval. Pokud k porušení těchto státních garancí skutečně dojde, je pravděpodobné, že se budou postižení výrobci slibované podpory domáhat soudní cestou. Dosud se solární odvod týkal výroben uvedených do provozu v letech 2009 a 2010, podle novely se 10% odvod (v případě čerpání podpory formou zelených bonusů 11%) týká výroben uvedených do provozu mezi lednem a prosincem 2010. To tedy znamená, že výrobny připojené do sítě v roce 2009 budou platit solární daň jen v letošním roce a od příštího roku jim stát mimořádnou daní výnosy už nezatíží.

Proti čemu se výrobci ještě bouří?

  • Příjemci podpory (akciové společnosti) musejí od příštího roku prokazovat svoji vlastnickou strukturu
  • Návrh ukončí podporu výroby elektřiny ze slunečního záření u výroben uvedených do provozu od příštího roku, tedy od 1. 1. 2014
  • Návrh počítá i s dalšími omezeními podpory obnovitelných zdrojů, když stanovuje horní hranici příspěvku na podporu energie z obnovitelných zdrojů ve výši 495 Kč za MWh a zkracuje podporu decentrální výroby elektřiny pouze na elektřinu vyrobenou do 31. prosince 2013 včetně.
Kdy bude novela schválena není jisté, nicméně už teď celá řada majitelů fotovoltaických elektráren zvažuje další kroky.

V čem může RSM CZ pomoci

Znalecký ústav RSM CZ má rozsáhlé zkušenosti s oceňováním  fotovoltaických elektráren. Rovněž jsme pro celou řadu investorů do fotovoltaických elektráren posuzovali ekonomiku fungování elektrárny s ohledem na legislativu a z pohledu případných škod. Velmi rádi s vámi celou problematiku prodiskutujeme.