Záruční program COVID Praha

Vážení klienti, rádi bychom vás informovali, že v návaznosti na program COVID II, který minul pražské podnikatele, se od zítřejšího dne, tzn. 21. 4. 2020 od 8:00 spouští přihlašování do programu COVID Praha. Tento program je opět zaštítěn Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMRZB) ve spolupráci s hlavním městem Praha a je financován z Operačního programu Praha – pól růstu. Je tedy určen právě k financování projektů malých a středních podniků realizovaných na území hl. města Prahy.

Parametry programu COVID Praha jsou následující:

  • ČMZRB bude garantovat úvěry až do 15.000.000 Kč
  • Poskytovaná záruka bude krýt až 80 % komerčního úvěru (musí jít o úvěr poskytnutý některou ze spolupracujících bank)
  • Žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1.000.000 Kč
  • Doba ručení je až tři roky
  • Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.).

Základními podmínky pro účast v tomto programu jsou následující:

  • Projekt financování bude realizován na území hl.města Prahy
  • Žadatel musí splňovat náležitosti malého a středního podnikatele (maximálně 250 osob a jejichž̌ roční obrat nepřesahuje 50.000.000 EUR nebo jejichž bilanční́ suma roční rozvahy nepřesahuje 43.000.000 EUR)
  • Úvěr lze použít pouze na provozní výdaje (mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.)
Pokud potřebujete pomoci s vyplňováním žádosti včetně jejich příloh nebo máte nějaké další otázky ohledně projektů spojených s financováním, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme. V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na . Máme mnohaleté zkušenosti s projekty financování a jsme nyní připraveni vám nabídnout naši okamžitou podporu. Přípravu podkladů pro ČMRZB jsme navíc připraveni pro vás zpracovat za fixní cenu 22.000 Kč bez DPH. Společně to zvládneme!