Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Může i sídlo firmy komplikovat registraci k DPH?

Získání registrace k DPH má dneska mnohá úskalí a my se dnes chceme věnovat jednomu z nich a také návodu jak si s ním poradit.

Od roku 2015 došlo k povinnosti oznámit správci daně skutečné sídlo výkonu ekonomické činnosti obchodní korporace. Dle zákona o DPH (§ 4 odst. 1 písm. i) zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) se za skutečné sídlo považuje místo, kde se schází vedení společnosti a kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení firmy.

Součástí registrace k DPH je mimo jiné i oznámení o skutečném sídle obchodní korporace. Pokud tuto informaci registrační formulář neobsahuje, finanční úřad vyzve podnikatele k doplnění a bez této informace obchodní korporaci k DPH nezaregistruje.

Obecně platí, že by osoba povinná k dani měla být ve svém sídle pro správce daně plynule kontaktní a dohledatelná, aby byl správci daně umožněn výkon jeho pravomocí v sídle společnosti (např. umožnění průběhu daňové kontroly/ šetření včetně dostupnosti záznamů a prověřování ekonomické činnosti, možnost uskutečnit jednání obchodní korporace, konání valných hromad apod.)
Z praxe vyplývá, že mnoho firem ke své podnikatelské činnosti běžné kancelářské prostory nepotřebuje a k řešení veškerých svých obchodních záležitostí využívá  tzv. huby, coworkingové prostory, příp. dopravní prostředky, kavárny apod.  Vzhledem k tomu, že zákon vyžaduje registrační adresu zapsanou v obchodním rejstříku, existují kvalitní poradenské společnosti, které jsou schopny poskytnout plnohodnotný servis týkající se sídla společnosti.
V rámci této služby je zajištěna tzv. sdílená kancelář, kde je umístěno označení firmy, je možné doručovat jakékoliv zásilky, lze poskytnout zasedací místnosti pro konání valných hromad, je zde umožněn kontakt s úřady (jakékoliv kontroly) apod.

Pro více informaci ohledně poskytování sídla kontaktujte.

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close