Hlasování pro národního finalistu v soutěži European Business Awards

Podpořte české firmy v letošním ročníku soutěže European Business Awards a zvolte národního šampiona pro Českou republiku,sponzorovanou sítí RSM.Hlasujte pro svou oblíbenou společnost a pomozte z 20 národních šampionů zvolit držitele titulu Národního šampiona veřejnosti za Českou republiku.

Společnosti, které byly vrámci nezávisle posuzované části soutěže vyhlášeny národními šampiony, umístily na webové stránky European Business Awards www.businessawardseurope.com video příspěvky, vnichž představují své obchodní úspěchy veřejnosti.

Národním šampionem veřejnosti se stane společnost, která získá nejvíce hlasů vprvní fázi veřejného hlasování, jež bude ukončeno 26. února. Národní šampioni veřejnosti ze všech 32 zemí účastnících se soutěže budou vyhlášeni 7. března 2016.

Monika Marečková, Managing Partner, uvádí: „ Je skvělé vtéto fázi soutěže vidět tolik úžasných společností zČeské republiky. Je nesmírně důležité vyjádřit českým firmám podporu a hlasováním rozhodnout o vítězi.“

Vrámci druhého veřejného hlasování bude 32 Národních šampionů veřejnosti soutěžit o titul celkového Evropského šampiona veřejnosti. Toto hlasování se uskuteční od 7. března do 26. dubna 2016 a výsledky budou vyhlášeny na galavečeru předávání cen European Business Awards včervnu 2016.

Jean Stephens, výkonná ředitelka sítě RSM, sedmé největší globální sítě nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem, uvedla: „Videopříspěvky nám fascinujícím způsobem přibližují některé z nejinovativnějších a nejinspirativnějších společností Evropy. Vzhledem ktomu, že vloňském roce bylo odevzdáno více než 170000 hlasů, fáze veřejného hlasování těmto společnostem nabízí skvělou příležitost představit své úspěchy širšímu publiku. Všem přejeme do tohoto kola soutěže hodně štěstí.”

Videa i písemné příspěvky všech národních šampionů pak budou samostatně posouzeny a ohodnoceny nezávislou odbornou porotou European Business Awards. Ta vybere finálních 110 držitelů titulu Ruban d’Honneur, kteří vzávěrečném kole soutěže předstoupí před hodnotící komisi. Jména celkových vítězů vkaždé kategorii stejně jako jméno Evropského šampiona veřejnosti budou oznámena na červnovém galavečeru.

Soutěž European Business Awards byla založena scílem ocenit a propagovat úspěchy vpodnikání a pomáhat vytvářet silnější podnikatelské prostředí vEvropě. Mezi další sponzory a partnery soutěže patří sdružení ELITE, agentura UKTI a společnost PR Newswire.

Vsoutěžním ročníku 2014/15 byly zastoupeny všechny členské trhy EU a dále Turecko, Norsko, Švýcarsko, Srbsko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Jejich celkové výnosy přesáhly 1,5 bilionu EUR a vytvořený zisk částku 60 miliard EUR.

Další informace o soutěži European Business Awards a síti RSM najdete na www.businessawardseurope.com nebo www.rsm.global.

Sžádostmi o další tiskové informace nebo případové studie či rozhovory se prosím obracejte na Annu Stejkozovou, email:

O soutěži European Business Awards

Hlavním cílem soutěže European Business Awards je podpora rozvoje silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí vrámci celé Evropy.

Prosperita, sociální systém a systém zdravotní péče všech občanů Evropy závisí na tom, jak se podnikatelům podaří vytvořit ještě silnější, inovativnější, úspěšnější, mezinárodnějí a etičtější podnikatelské prostředí – takové, které je tlukoucím srdcem stále globalizovanější ekonomiky. Program cen European Business Awards slouží evropským podnikatelům třemi způsoby:

  • Oslavuje a stvrzuje úspěchy jednotlivců i organizací.
  • Podnikatelskému prostředí předkládá a propaguje příklady, knimž mohou vzhlížet.
  • Sevropskými podnikateli navazuje diskusi o klíčových otázkách.

Program cen European Business Awards vstoupil do svého devátého ročníku. Vloňském roce přilákal více než 24000 firem a ve veřejném hlasování bylo odevzdáno přes 170000 hlasů zcelé Evropy.

www.businessawardseurope.com.

O RSM

RSM je sedmá největší síť nezávislých auditorských, daňových a účetních firem zahrnujících více než 120 zemí, 740 poboček a přes 37500 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě je 4,4mld. USD.

Vzáří 2014 síť RSM získala prestižní ocenění Síť roku 2014, které vrámci výročních cen uděluje magazín International Accounting Bulletin. Toto ocenění vyjadřuje uznání sítím, které za posledních 12 měsíců prokázaly silný růst a provozní efektivitu.

Síť RSM je hlavním sponzorem a korporátním podporovatelem soutěže European Business Awards, jejichž cílem je prosazovat vynikající kvalitu a vyzdvihovat výjimečné úspěchy vpodnikání.

RSM je členem asociace Forum of Firms, která má za cíl podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě.

RSM je značka, kterou používá síť nezávislých účetních a poradenských firem, znichž každá podniká svým vlastním jménem. RSM International Limited neposkytuje účetní ani poradenské služby. Členské firmy sítě RSM spojuje společná vize poskytovat profesionální služby vysoké kvality, a to jak na národních trzích, tak při naplňování potřeb mezinárodních profesionálních služeb svých klientů. www.rsm.global