Síť RSM se v Číně rozšiřuje o nově vybudovanou auditorskou, daňovou a poradenskou firmu

Byl položen první stavební kámen – členem sítě RSM se stala čínská společnost Huapu Tianjian Certified Public Accountants LLP (Huapu Tianjian).

RSM, přední světová síť auditorských, daňových a poradenských firem zaměřujících se na středně velké společnosti, informovala o první fázi svého širšího plánu růstu, jehož cílem bude vybudování jednoho z 10 nejlepších poskytovatelů auditorských, daňových a poradenských služeb na čínském trhu. První fází tohoto plánu je přijetí čínské společnosti Huapu Tianjian Certified Public Accountants LLP (Huapu Tianjian) za člena globální sítě RSM. Huapu Tianjian s sebou přináší podrobnou znalost místního trhu a silné zázemí pro poskytování služeb klientům v oblasti auditu, daní a rizikového poradenství. Nový člen sítě RSM se sídlem v Pekingu má 1 733 zaměstnanců a 54 partnerů v deseti kancelářích a sedmi provinciích v hlavních hospodářských oblastech kontinentální Číny.

Huapu Tianjian má jasně stanovenou strategii, jak využít své již rozsáhlé geografické přítomnosti, a hodlá otevřít několik nových poboček po celé kontinentální Číně. Firma tak díky masivnímu plánu fúzí, které se mají realizovat v nejbližší budoucnosti, významně podpoří silný organický růst sítě. Její integrovaný přístup a strategie jednotné firmy znamená pro klienty konzistentní úroveň a vysokou kvalitu služeb poskytovaných po celé zemi. Přijetí společností Huapu Tianjian je první částí plánu RSM dosáhnout v Číně zrychleného růstu, jehož konečným cílem je stát se na čínském trhu dominantním poskytovatelem služeb středně velkým podnikům. Se svými klienty, mezi něž patří mezinárodní korporace a středně velké firmy působící v sektoru dopravy, nemovitostí, potravinářském a nápojovém průmyslu a v oblasti odborných služeb, společnost Huapu Tianjian přeshraniční klientele sítě RSM přinese značné odborné znalosti. Má rovněž velmi silnou pozici v rámci čínských nabídek akcií (IPO) a na trzích s cennými papíry, na nichž se v nejbližších několika letech očekává významný růst. Mezinárodní divize společnosti se stane důležitým centrem pro klienty RSM po celém světě, kteří by rádi využili prudkého růstu čínského trhu. K tomuto týmu se navíc připojí odborníci z předchozí členské firmy RSM a zajistí tak účinnou integraci činností mezinárodní sekce a hladké pokračování poskytování služeb stávajícím klientům.

Jean Stephens, výkonná ředitelka RSM International, uvedla: „Dnešní den je pouhým začátkem vzrušující nové kapitoly, kterou síť RSM začíná psát v Číně. Huapu Tianjian sdílí naši představu sítě RSM jako plně integrované firmy zaměřené na poskytování konzistentních služeb vysoké kvality. Čína je klíčovou destinací pro naše mezinárodně působící klienty z celého světa. Prostřednictvím společnosti Huapu Tianjian budou naši klienti moci s důvěrou rozvíjet své podnikání v jedné z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí světa. S RSM máme v Číně velké plány a já se těším, až o nich budu moci brzy povědět víc.“

Hlavní účetní Houfa Xiao ze společnosti Huapu Tianjian doplňuje: „Jsme nadšení, že se stáváme členem sítě RSM, a máme velkou radost, že budeme klíčovou součástí jejích plánů růstu v rámci regionu. Značka RSM je silná a my se těšíme, že díky nám bude v Číně ještě silnější. Plánujeme významně rozšířit portfolio svých klientů, možnosti a celkový rozsah služeb a získat pro naši iniciativní firmu některé z nejlepších čínských odborníků. Skutečnost, že budeme součástí sítě RSM a spolupracovat s ostatními členy, otevírá spoustu příležitostí našim klientům s mezinárodními ambicemi, což nám díky vynikajícímu porozumění globálnímu trhu středně velkých firem umožní maximálně využít naše odborné znalosti a dovednosti ve 117 zemích po celém světě.“

O RSM

RSM International je šestá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem zahrnujících více než 117 zemí, 750 poboček a 40 000 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě je 5,1 mld. USD.

Jako jeden tým sdílíme dovednosti, znalosti a zdroje, jakož i přístup zaměřený na klienta, který se opírá o důkladné porozumění jeho podnikání. Tímto způsobem svým klientům umožňujeme sebevědomě se posouvat dál a naplno využívat jejich potenciál.

RSM je členem asociace Forum of Firms, která má za cíl podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě.

Více informací je k dispozici na stránkách www.rsm.global