RSM vykázala rekordní výnosy díky výraznému nárůstu poradenských služeb

  • Síť RSM dosáhla celosvětových výnosů ve výši 5,37 mld. USD, tedy o 5,4 % více než v roce 2017
  • Tržby z poradenských služeb vzrostly o 14,5 % v souvislosti s poptávkou klientů po řešeních pro orientaci ve složitém mezinárodním prostředí
RSM, přední světová síť auditorských, daňových a poradenských firem zaměřujících se na středně velké společnosti, vykázala za rok 2018 rekordní světové příjmy ve výši 5,37 mld. USD, čímž korunovala období růstu trvající již pátý rok v řadě. V loňském roce síť RSM plnila svou strategii zaměřenou na zaměstnance a klienty RSM a inovativní myšlení orientované na budoucnost. Hnacím motorem dvanáctiměsíčního růstu byl nárůst v oblasti poradenských služeb, z nichž síti plynuly výnosy o 14,5 % vyšší než v roce 2017. Nové příležitosti pro prohlubování vztahů s klienty přineslo zavedení GDPR, zvýšené riziko související s přeshraničním obchodem a rostoucí kybernetické hrozby. Dále došlo k nárůstu u služeb daňového poradenství o 6 %, zatímco u účetních služeb dokonce o 13 %. Hlavní podíl na růstu sítě RSM má nadále i mezinárodní spolupráce mezi členskými firmami, přičemž příjmy plynoucí od přeshraniční klientely se zvýšily o 18 %. Jean Stephens, výkonná ředitelka RSM International, uvedla: „Rok 2018 byl rokem ve znamení růstu celé naše sítě, a to zejména díky našim rychle expandujícím poradenským službám. Klienti z celého světa u RSM hledali řešení založená na skutečném porozumění jejich potřebám, kvalitních odborných znalostech trhu a schopnosti rychle se pohybovat v proměňujícím se obchodním prostředí. Budeme se i nadále zaměřovat na uplatňování naší globální strategie a péči o to, aby RSM zůstala předním poradcem středně velkých společností, ať už se v rámci světa nacházíme kdekoli.“

 Nejvýznamnější události v regionu:

  • Evropě, kde se v červnu stal novým regionálním lídrem Gregor Schmidt, vzrostly výnosy o 12 %, což představuje více než dvojnásobný nárůst oproti roku 2017.
  • Severní Americe síť RSM dosáhla 6% růstu s celkovým příjmem z odměn ve výši 3,4 mld. USD. Rovněž v Kanadě zaznamenala RSM rychlý růst, když otevřela pobočky v Calgary, Edmontonu a Red Deeru.
  • Asijsko-pacifickém regionu kapacity RSM posílilo přijetí čínské společnosti Huapu Tianjian Certified Public Accountants LLP, s mandátem pro ambiciózní a akvizicemi vedený růst.
  • Stabilní růst byl zaznamenán i v Latinské Americe (8 %), na Středním Východě (4 %) a v Africe (2 %).
* Údaje z prosince 2017 oproti prosinci 2018 v USD vypočtené na základě průměrných kurzů platných v příslušném období.

O RSM

RSM International je šestá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem zahrnujících 116 zemí, 750 poboček a 41.000 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě je 5,37 mld. USD. Jako jeden tým RSM sdílí dovednosti, znalosti a zdroje a přístup zaměřený na klienta, který se opírá o důkladné porozumění jeho podnikání. Tímto způsobem RSM svým klientům umožňujeme sebevědomě se posouvat dál a naplno využívat jejich potenciál. RSM je členem asociace Forum of Firms, která má za cíl podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě. RSM je značka, kterou používá síť nezávislých účetních a poradenských firem, z nichž každá podniká svým vlastním jménem. RSM International Limited neposkytuje účetní ani poradenské služby. Členské firmy sítě RSM spojuje společná vize poskytovat profesionální služby vysoké kvality, a to jak na národních trzích, tak při naplňování potřeb mezinárodních profesionálních služeb svých klientů.