Návrat Marty Rosové do RSM – povede tým mzdového softwaru Nugget SW

Marta Rosová nastoupila 22. 4. 2020 na pozici Head of Software division Nugget a přebírá tak zodpovědnost za loňskou akvizici, tedy za rozvoj produktu, obchodní strategii a vedení týmu mzdového softwaru Nugget SW. Marta Rosová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví, a dvouletý postgraduální kurs zaměřený na oceňování podniků na Institutu oceňování majetku v Praze. Pro společnost RSM CZ již pracovala v letech 2000 – 2012, kdy jí byl na začátku svěřen cíl vybudování znaleckého ústavu. Ten se následně pod jejím vedením stal jedním z největších a nejrespektovanějších znaleckých ústavů na trhu. Technologické zkušenosti následně získávala ve vlastní softwarové společnosti FreshFlow Systems. Monika Marečková, jednatelka RSM Payroll Solutions CZ a Managing partnerka RSM CZ uvedla: „Jsem velmi potěšena, že se cesty RSM a Marty opět spojily. Letos je to 20 let, kdy Marta nastupovala tehdy ještě do TACOMA Consulting a vybudovala znalecký ústav. Nyní nám přináší cenné zkušenosti z vedení vlastní úspěšné softwarové firmy. Jsem přesvědčena, že náš mzdový software Nugget SW je u Marty v těch správných rukou.“ Marta Rosová Head of Software division Nugget Mobil: +420 607 085 708 Email:            
Autoři

Monika Marečková

Managing Partnerka RSM CZ & SK
Zobrazit detail