Národními šampiony v soutěži European Business Awards 2016/17 sponzorované sítí RSM bylo vyhlášeno 10 společností z České republiky

Síť RSM gratuluje k vynikajícím výsledkům v prestižní soutěži

Síť RSM gratuluje 10 společnostem z České republiky, jež byly vyhlášeny Národními šampiony soutěže European Business Awards sponzorované sítí RSM. EBA je největší evropskou soutěží podnikatelů, kterou podporují přední představitelé obchodu a průmyslu, akademické obce a politiky z celé Evropy. Soutěže European Business Awards, která letos vstoupila do svého desátého ročníku, se zúčastnilo více než 33 000 firem z 34 evropských zemí. Národní šampioni byli vybráni na základě výsledků prvního kola hodnocení. Monika Marečková, Managing Partner RSM CZ, uvedla: „Jsme nadšeni, že se 10 společnostem z České republiky dostalo uznání za jejich úspěchy. Tyto společnosti jsou skutečnými reprezentanty vynikajících výsledků a inovací, které mohou naši podnikatelé nabídnout.“ Výkonný ředitel soutěže European Business Awards Adrian Tripp uvedl: „Blahopřejeme všem talentovaným společnostem, které budou reprezentovat svou zemi jako Národní šampioni. Právě tyto společnosti hrají při budování silnějšího podnikatelského prostředí důležitou roli a prokázaly klíčové principy inovace, etiky a úspěchu, o něž usilujeme.“ V dalším kole budou mít Národní šampioni za úkol připravit video prezentaci, v níž odvyprávějí svůj jedinečný příběh a vysvětlí, jak svého úspěchu dosáhli. Nezávislí porotci poté z této skupiny vyberou ty nejlepší, kteří se stanou držiteli ocenění „Ruban d’Honneur“ a nakonec se zúčastní slavnostního předávání cen a galavečera, které se uskuteční v roce 2017. Nezávisle na tomto hodnocení budou video prezentace Národních šampionů zveřejněny na webových stránkách soutěže a společnost, která získá největší počet hlasů, se stane Národním šampionem veřejnosti. V loňském roce bylo ve veřejném hlasování odevzdáno více než 227 000 hlasů, kdy jednotlivé společnosti podpořili jejich klienti, zaměstnanci a kolegové i zástupci široké veřejnosti. RSM je šestá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem na světě a soutěž European Business Awards podporuje od jejího počátku. Hlavním cílem soutěže je napomáhat rozvoji silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí v rámci Evropy. Soutěžního ročníku 2015/2016 se zúčastnili zástupci všech členských zemí EU a dále Turecka, Norska, Švýcarska, Srbska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Celkové výnosy těchto společností, které dohromady zaměstnávají více než 2,5 milionu lidí, přesahují 1,2 bilionu EUR.

Národní šampioni ČR

 • AAA Auto International
 • ASEKOL
 • Ball Aerocan CZ
 • Čokoládony Fikar
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • ENVIRONMENT COMMERCE CZ
 • Flowmon Networks
 • Grada Publishing
 • HRDLIČKA
 • SIKO KOUPELNY
 

O soutěži European Business Awards

Hlavním cílem soutěže European Business Awards je podporovat rozvoj silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí v rámci celé Evropy. Prosperita, sociální systém a systém zdravotní péče všech občanů Evropy závisí na tom, jak se podnikatelům daří vytvářet ještě silnější, inovativnější, úspěšnější, mezinárodnější a etičtější podnikatelské prostředí – takové, které je tlukoucím srdcem stále globalizovanější ekonomiky. Program cen European Business Awards slouží evropským podnikatelům třemi způsoby:
 • Oslavuje a stvrzuje úspěchy jednotlivců i organizací.
 • Podnikatelskému prostředí předkládá a propaguje příklady, k nimž mohou vzhlížet.
 • S evropskými podnikateli navazuje diskusi o klíčových otázkách.Program cen European Business Awards vstoupil do svého desátého ročníku. V loňském roce přilákal více než 32 000 firem a ve veřejném hlasování bylo odevzdáno přes 170 000 hlasů z celé Evropy. Mezi sponzory a partnery soutěže patří RSM, ELITE, UKTI a PR Newswire.
www.businessawardseurope.com

O RSM

RSM je šestá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem zahrnující více než 120 zemí, 760 poboček a přes 38 000 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě je 4,64 mld. USD. Síť RSM je hlavním sponzorem a korporátním podporovatelem soutěže European Business Awards, jejímž cílem je prosazovat vynikající kvalitu a vyzdvihovat výjimečné úspěchy v podnikání. RSM je členem asociace Forum of Firms, která má za cíl podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě. RSM je značka, kterou používá síť nezávislých účetních a poradenských firem, z nichž každá podniká svým vlastním jménem. RSM International Limited neposkytuje účetní ani poradenské služby. Členské firmy sítě RSM spojuje společná vize poskytovat profesionální služby vysoké kvality, a to jak na národních trzích, tak při naplňování potřeb profesionálních mezinárodních služeb svých klientů. www.rsm.global