Známe vítěze European Business Awards pro rok 2016/2017

Na exkluzivním ceremoniálu v Dubrovníku bylo vyhlášeno dvanáct nejlepších firem Evropy vítězi soutěže European Business Awards 2016/17 sponzorované sítí RSM. Slavnostního večera se zúčastnili přední představitelé průmyslu a obchodu a evropští velvyslanci. Svého úspěchu v největší a nejprestižnější evropské podnikatelské soutěži vítězové dosáhli po celoročním úsilí. Do letošního ročníku se zapojilo více než 33 000 subjektů a ve veřejném hlasování bylo odevzdáno přes 250 000 hlasů z celého světa. Významné osobnosti byznysu předaly ceny vítězům v jedenácti kategoriích a rovněž ocenění „Evropský šampion veřejnosti“ předávané celkovému vítězi veřejného hlasování. Cenu za celoživotní dílo pak obdržel přední chorvatský podnikatel Vjekoslav Majetić, zakladatel a majitel společnosti Dok-Ing d.o.o., za svou činnost v oblasti strojírenství a výroby specializovaných robotických systémů. Adrian Tripp, výkonný ředitel soutěže European Business Awards, uvedl: „Oceněné společnosti představují to nejlepší z Evropy. Prokazují inovativnost, etické zásady a finanční úspěch a jsou skvělým příkladem růstového potenciálu evropských podnikatelů na silně konkurenčním globálním trhu. Společně vytvářejí lepší budoucnost pro nás všechny.“ Jean Stephens, výkonná ředitelka RSM, šesté největší sítě nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem a dlouholetého sponzora soutěže, uvedla: „My v RSM jsme přesvědčeni o tom, že vynikající výsledky v podnikání je důležité prosazovat, protože úspěšné a prosperující společnosti jsou hybnou silou růstu a stimulace hospodářství. Držitelé ocenění Ruban d’Honneurs a celkoví vítězové v jednotlivých kategoriích prokázali mimořádnou podnikavost, inovativnost, vůdčí schopnosti a podnikatelský důvtip. Všichni účastníci soutěže dělají čest své zemi a my jim přejeme hodně úspěchů do budoucna.“

Vítězové

Vítězové v jedenácti kategoriích prošli hodnocením na základě písemných přihlášek, video prezentací a osobních pohovorů a do finále byli vybráni z 636 Národních šampionů a 110 držitelů ocenění Ruban d’Honneur. V soutěži byly zastoupeny všech členské země EU a dále Island, Turecko, Norsko, Švýcarsko, Srbsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Soutěž European Business Awards od jejího založení před deseti lety sponzoruje síť RSM působící ve 42 zemích Evropy. Hlavním cílem soutěže je oslavovat a stvrzovat vynikající úspěchy a podporovat rozvoj silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí v rámci celé Evropy. Mezi další sponzory a partnery soutěže patří sdružení ELITE a společnost PR Newswire. Na slavnostním večeru se rovněž podílely společnosti SDL a Sysdoc. Další informace o soutěži European Business Awards a síti RSM získáte na webových stránkách www.businessawardseurope.com nebo www.rsm.global. Sledujte nás na twitteru na @rsmEBA.

O soutěži European Business Awards

Hlavním cílem soutěže European Business Awards je podporovat rozvoj silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí v rámci celé Evropy. Prosperita, sociální systém a systém zdravotní péče všech občanů Evropy závisí na tom, jak se podnikatelům daří vytvářet ještě silnější, inovativnější, úspěšnější, mezinárodnější a etičtější podnikatelské prostředí – takové, které je tlukoucím srdcem stále globalizovanější ekonomiky. Program cen European Business Awards slouží evropským podnikatelům třemi způsoby:
  • Oslavuje a stvrzuje úspěchy jednotlivců i organizací.
  • Podnikatelskému prostředí předkládá a propaguje příklady, k nimž mohou vzhlížet.
  • S evropskými podnikateli navazuje diskusi o klíčových otázkách.
Program cen European Business Awards vstoupil do svého desátého ročníku. V loňském roce přilákal více než 33 000 firem z 34 zemí a ve veřejném hlasování bylo odevzdáno přes 250 000 hlasů z celé Evropy. Mezi sponzory a partnery soutěže patří RSM, ELITE, UKTI a PR Newswire. www.businessawardseurope.com

O RSM

RSM je šestá největší síť nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem zahrnující více než 120 zemí, 800 poboček a přes 41 200 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě je 4,8 mld. USD. Síť RSM je hlavním sponzorem a korporátním podporovatelem soutěže European Business Awards, jejímž cílem je prosazovat vynikající kvalitu a vyzdvihovat výjimečné úspěchy v podnikání. RSM je členem asociace Forum of Firms, která má za cíl podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě. RSM je značka, kterou používá síť nezávislých účetních a poradenských firem, z nichž každá podniká svým vlastním jménem. RSM International Limited neposkytuje účetní ani poradenské služby. Členské firmy sítě RSM spojuje společná vize poskytovat profesionální služby vysoké kvality, a to jak na národních trzích, tak při naplňování potřeb profesionálních mezinárodních služeb svých klientů. www.rsm.global