Celosvětové tržby RSM vzrostly o 6,9 % na 5,74 mld. USD

Hlavní výsledky roku 2019

  • 6,9% růst celosvětových tržeb meziročně při průměrných směnných kurzech (*8,8 % při vyjádření s použitím konstantních směrných kurzů)
  • Růst celosvětového počtu zaměstnanců o 1 872, otevřeno 54 nových kanceláří
  • Dvouciferný růst u 46 % společností ze skupiny
  • Severní Amerika v čele (14,8 %)
  • Nejúspěšnější služby: daně (11,7 %) a poradenství (7,2 %)
  • Zásadní fúze v Číně a Francii, zvýšená působnost v celé Africe
RSM, přední globální auditní, daňová a poradenská síť zaměřená na střední trh, oznámila, že její globální tržby za rok 2019 činily 5,74 mld. USD, což při vyjádření s využitím průměrných směnných kurzů představuje meziroční růst o 6,9 % (s konstantními směnnými kurzy by to bylo 8,8 %). Síť také oznámila růst počtu zaměstnanců o 1 872 a otevřela 54 kanceláří v různých částech světa.

Růst

Pokud jde o regiony, silně rostla zejména Severní Amerika (14,8 %). Výrazný růst byl zaznamenán také v Asii a Tichomoří (6,0 %). 77 % společností zahrnutých do sítě zvýšilo tržby a 46 % dokonce vykázalo dvouciferný růst. Ve stále složitějším prostředí, kde se regulace stále výrazněji opírá o data, si nejlépe vedly daňové služby (11,7 %) a poradenské služby (7,2 %). Během roku 2019 oznámila RSM fúzi čínských společností Huapu Tianjian a GT Ascenda, ze kterých vznikne nová RSM China. To vedlo ke 40% růstu na místní úrovni a posílilo to schopnost sítě poskytovat poradenské služby čínským společnostem středního trhu či využít příležitosti k mezinárodní expanzi. V Evropě byly dokončeny plány na formální sjednocení hlavních pěti francouzských společností ze sítě ve strategické fúzi, která bude završena během tohoto roku. Jedná se o součást trvalé snahy poskytovat konzistentní, vysoce kvalitní služby. Síť také zvýšila svou působnost v Africe, konkrétně v Angole, Etiopii, Gabonu a Mauretánii. V roce 2020 se očekávají další oznámení v několika regionech.

Inovativní partnerství a digitální řešení

Jmenováním globálního ředitele pro inovace a vytvořením globálního výboru RSM pro digitální poradenství učinila síť významný krok k posílení a rozvoji nových i stávajících služeb, interních aplikací a procesů díky využívání nových digitálních technologií. RSM ve Spojených státech uzavřela partnerství se společností Plug and Play, což zrychluje příležitosti pro společnosti středního trhu díky novým technologiím, digitálním strategiím, velkým datům, umělé inteligenci a dalším inovacím v prostoru kybernetických technologií. Španělská RSM vstoupila do strategického partnerství s BanQu, blockchainovou platformou bez vazby na kryptoměny, která globálním značkám pomáhá generovat digitální stopu a zajišťuje transparentnost v dodavatelském řetězci. Rok 2019 znamenal spuštění RSM Orb, nové globální platformy pro auditní metodiku a podporu, která je škálovatelná podle okolností a složitosti klientovy obchodní činnosti. Tato metodika, která se zaměřuje na klientské riziko a poskytuje hlubší kritické poznatky, byla zavedena ve více než 100 zemích světa a přispěla k růstu auditního byznysu o 6,3 %.

Přístup zaměřený na lidi a odpovědnost za ně

Důraz RSM na zaměstnance se odráží v ročním plánu prvotřídních akademií, konferencí a školení. V roce 2019 se tato oblast konsolidovala, když byl založen globální poradenský výbor People First. Jeho posláním je investovat do nových iniciativ, které podporují inkluzivitu, využívají profesní rozvoj a posilují spolupráci sdílením dovedností a znalostí. Výrazem odpovědnosti za zaměstnance jsou v celé síti inovativní iniciativy jako „reverzní monitorování“, programy pro vůdčí osobnosti příští generace a šampiony pro první pomoc v oblasti duševního zdraví. Jean Stephens, výkonná ředitelka RSM International, prohlásila: „Rok 2019 přinesl pro RSM zajímavý obrat, jelikož jsme se znovu zamysleli nad budoucností našich obchodních aktivit, zavedli jsme víceleté programy, které mají za cíl podnítit růst ve všech aspektech obchodní činnosti, zahájili jsme nové způsoby práce a zlepšování klientského i zaměstnaneckého prožitku, abychom naplnili měnící se potřeby ve stále globalizovanějším digitálním světě. Digitální transformace a inovace jsou vysoko na žebříčku našich priorit, ale náš byznys se v konečném důsledku opírá o lidi. Chceme-li dostát mottu naší značky The Power of Being Understood, musíme ve světě, který se opírá na technologie, více než kdykoli předtím investovat do našeho týmu a zdůrazňovat nasazení a emoční inteligenci lidí.