Brexit – monitorujeme aktuální nálady a očekávání podnikatelů v UK

Kolegové z RSM UK již rok sledují vývoj Brexitu a jeho vliv na podnikatelské prostředí. Podnikatelé se na tento mezník již dlouhodobě připravují a jsou v této souvislosti překvapivě spíše pozitivně naladění. Co jim však dělá největší vrásky na čele, je nejistota vládního přístupu k „míře“ Brexitu. Pokud se chcete dozvědět podrobnější průzkumy a analýzy, jsou vám k dispozici (v anglickém jazyce) na linku ZDE. Pokud pak jde o dopad na české společnosti, které jsou součástí UK holdingů a vyplácejí dividendy, úroky nebo licenční poplatky UK společnostem, nebude již možné na tyto vztahy po Brexitu aplikovat osvobození dle evropských směrnic. České společnosti tak budou povinny vycházet pouze z českého zákona o daních z příjmů a smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Velkou Británií, která již tyto platby plně neosvobozuje (jako EU směrnice), ale pouze limituje výši české srážkové daně, kterou ČR na tyto platby může aplikovat. Aktuální smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Velkou Británií uvádí následující limity zdanění ve státě zdroje příjmů (srážkové daně):
  1. 5 % hrubé částky dividend, jestliže příjemce je společnost spravující nejméně 25 % podílů s hlasovacím právem na společnosti vyplácející dividendy (15 % v ostatních případech) a
  2. 10 % u průmyslových licenčních poplatků (užití patentu, ochranné známky, know-how, atd.) a nemožnost zdanění ve státě zdroje u autorských práv a
  3. u úroků neumožňuje zdanění ve státě zdroje.
Zajímá vás více informací o Brexitu? Napište nám.