Nie je model ako model

  Zaznamenali ste prísnejšie oko banky pri posudzovaní financovania svojho podniku alebo projektu? Ako na to reagujete? Prečítajte si dve hlavné rady, ako zvýšiť dôveru. V posledných mesiacoch vnímame zvýšený dopyt o asistenciu pri podpore schvaľovania projektov, pre ktoré v bankových domoch naši klienti hľadajú externé financovanie. Bankové domy dôslednejšie posudzujú projekty, ktoré majú financovať. Dôslednou prípravou zvýšite svoje šance na financovanie.

Dobre fungujúci výpočtový model

Dopyt posledných mesiacov v prvom rade smeruje na technické posúdenie modelu, teda či model po výpočtovej stránke pracuje tak, ako má. V tomto prípade zostáva argumentácia vstupov do modelu na klientovi. Funkčnosť modelu potom potvrdzuje nezávislý orgán, čo modelu pridáva punc spoľahlivosti a minimalizácie rizika. A to je asi to, čo banka primárne hľadá.

Databáza ako základ

Okrem samotnej revízie funkčnosti je možné revidovať aj predpoklady, teda samotné vstupy do modelu. Tu možno nájsť aj praktickú stránku s dodatočnou pridanou hodnotou. Externí poradcovia štandardne pracujú s platenými databázami ako Reuters Thomson One, Amadeus, Royaltystat a mnoho ďalšími. Týmto spôsobom možno získať trhové dáta, ktoré by bolo pomerne nákladné obstarať. Názory finančných analytikov, brokerov a investorov sú potom na dosah. Pomocou týchto informácií spresníte plánovanie vlastných aktivít, kvalifikovane sa rozhodnete o budúcich investíciách a budete lepšie pracovať s očakávaným cash-flow. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme pripraviť sa na rokovania s bankou. Radka Svobodová, Senior Manager – Head of RSM CZ Valuation Tel.: +421 232 141 862 E-mail: Peter Straňák, Manager RSM CZ Valuation Slovakia Tel.: + 421 914 320 590 Email: