Nákup systému ERP. Proč byste ho měli mít i vy?

Co je ERP? 

Systémy plánování podnikových zdrojů (z anglického ERP neboli Enterprise Resource Planning) začínají sdílenou databází obsahující informace, které každá firma potřebuje pro zvládnutí svých základních procesů. Od účetnictví a financí, přes sklady, zásoby a výrobu, až po zpracování objednávek a řízení lidských zdrojů. Na základě těchto sdílených dat pak systémy ERP přidávají různé moduly pro automatizaci a integraci pracovních toků, sledování a analýzu operací a podporu rychlejšího a chytřejšího rozhodování.

Proč byste si ERP systém měli pořídit?

Důvody, proč si ERP systém pořídit , jsou různé. Některé firmy například zjistí, že jejich stávající systémy jim neumožňují zpracovávat procesy jednoduchým způsobem (nebo vůbec). Například účetní software jim nedokáže zpracovat účetnictví s více entitami, nebo není kompatibilní s nástrojem pro skladové hospodářství či inventurní položky. Jiné společnosti pro svůj růst potřebují získat systém, který vyžaduje méně manuální práce a umožní zaměstnancům věnovat se jiným úkolům. Zaměstnanci pak nemusí trávit tolik času nad jednoduchými dotazy zákazníků a mohou věnovat více času komplexnějším podnětům.

Obecně by se většina výhod ERP systémů dala zařadit do následujících kategorií:

  • Přímé a nepřímé úspory nákladů,
  • Příležitosti ke zvýšení výnosů a
  • Vyšší efektivita podnikání.

Jak si vybrat správný podnikový systém (ERP)?

Úspora přímých a nepřímých nákladů

Systémy ERP zvyšují úsporu nákladů řadou způsobů:

  • Zjednodušují a automatizují složité obchodní procesy a ušetří tak mnoho hodin strávených manuální prací.
  • Omezují procesy bez přidané hodnoty a integrují funkce v celém podniku, což zaměstnancům zajistí lepší informovanost a schopnost přizpůsobit se.
  • Podporují standardizované opakovatelné procesy a pomáhají tak zlepšit kvalitu a snížit objem manuální práce.
  • Snižují počet dodavatelských vztahů a šetří náklady na licencování i integrační požadavky, správu aplikací a snižují potřebu zaškolit zaměstnance v různých procesech, protože větší množství softwarových systémů je nahrazeno jedním komplexním řešením.
  • Správný výběr cloudového ERP systému software jako služby (SaaS), kterou je například NetSuite, kde poskytovatel služeb spravuje infrastrukturu, výkon, provozuschopnost a upgrady, snižuje odpovědnost firemního IT.

Příležitosti ke zvýšení příjmů

Systémy ERP mohou efektivně řídit prodej tím, že pomáhají zajišťovat správnou úroveň zásob, která uspokojí poptávku zákazníků. Zároveň díky trvale kvalitnějším zákaznickým službám se klienti vracejí a vytvářejí opakované obchody. ERP vašemu týmu umožní poskytovat rychlejší odpovědi na dotazy zákazníků, rychleji a přesněji vyřizovat objednávky, včetně včasného doručení a začlenit více možností samoobsluhy, aby si u vás zákazníci mohli nakoupit, kdykoliv budou chtít.

Díky centrální databázi všech finančních informací vám navíc systém ERP může pomoci identifikovat nejziskovější produkt, zlepšit cash flow a predikovat poptávku.

Vyšší efektivita podnikání

Dnešní systémy ERP zvyšují efektivitu podnikání podporou snazší a rychlejší spolupráce, zaváděním osvědčených postupů, automatizace do firemních procesů a poskytováním údajů o výkonnosti společnosti napříč týmy v reálném čase. Pomáhají manažerům identifikovat nastupující trendy a příležitosti, a také podporují strategické a taktické rozhodování. Týmy sdílejí stejná data, místo aby je ručně integrovaly z více zdrojů, různého stáří a úrovně přesnosti. ERP systémy zároveň nabízí platformu pro růst a změny, což vám pomůže rychleji a snadněji představit nové nabídky nebo vstoupit na nové trhy.

Společné funkce

Mnoho systémů ERP je modulárních. To vám umožní začít se základními funkcemi a rozšiřovat je podle potřeby, případně vybrat jen konkrétní moduly spojené s vaším průmyslovým odvětvím nebo charakteristikami vašeho podnikání.

Kromě základní databáze nabízí většina systémů ERP nástroje a funkce pro účetnictví, finanční plánování, řízení zásobování a komunikaci s dodavatelským řetězcem, řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky, objednávání a plnění objednávek Mezi rozšířenější nabídky patří elektronický obchod, automatizace profesionálních služeb a správa lidských zdrojů. Systémy ERP mohou také zahrnovat analytické funkce a funkce business inteligence, integraci a automatizaci pracovního toku i řídicí panely, které manažerům usnadní přístup a kontrolu.

Přemýšlíte nad zavedením ERP? Dejte nám vědět a rádi vám se vším poradíme!

Zdroj: NetSuite Oracle

Autoři

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobrazit detail