Způsob evidence a proplácení práce přesčas

Práce přesčas je upravena Zákoníkem práce v § 78 odst. 1 písm. i) a § 93. Zaměstnavatel může výjimečně (z vážných provozních důvodů) nařídit zaměstnanci práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu zaměstnance. Tato práce konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn zaměstnance nesmí překročit 8 hodin v jednotlivých týdnech a maximální limit je 150 přesčasových hodin v kalendářním roce. Práci přesčas nad rámec ročního limitu přesčasů může zaměstnavatel nařídit pouze v případě uzavření dohody se zaměstnancem. Dohoda nemusí být písemná, souhlas zaměstnanec dává tím, že na práci přesčas nastoupí. I v tomto případě je však nutné, aby práce přesčas nepřesáhla 8 hodin týdně, z tohoto důvodu je tedy třeba myslet na to, že dohoda o přesčasech nesmí být uzavřena na více než 416 hodin za rok. Prací přesčas není, pokud si zaměstnanec napracovává týdenní pracovní dobu mimo rozvrh jeho stanovených směn (v případě, že zaměstnavatel poskytl zaměstnanci pracovní volno na jeho žádost). Zaměstnanci, který vykonává práci přesčas, náleží příplatek za přesčasové hodiny, a to ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku. Místo příplatku lze zaměstnanci po dohodě se zaměstnavatelem poskytnout náhradní volno (v rozsahu přesčasové práce). Přesčasy, za které si zaměstnanec vybral náhradní volno, se nezapočítávají do limitu přesčasových hodin. Potřebujete pomoci nebo poradit se zpracování mezd pro vaše zaměstnance? Neváhejte nás kontaktovat.