Změny ve výpočtu srážek ze mzdy

Změna při výpočtu zákonných srážek ze mzdy nastala již při zpracování měsíčních mezd za červen 2019. Jedná se o změnu nařízení vlády č. 91/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu exekučního rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

Revoluce v ročním zúčtování zaměstnanců! Vyzkoušejte aplikaci Payminator pro snadnou a efektivní správu požadavků ohledně měsíčních a ročních slev vašich zaměstnanců.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy, vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Zásadní změnou tedy je, že u způsobu výpočtu (nařízení o nezabavitelných částkách) se slovo „součet“ nahrazuje slovy „dvojnásobek součtu“. Znamená to, že při provádění všech srážek ze mzdy v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 se uplatní částka, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení, ve výši 9 643 Kč, od 1. 6. 2019 se jedná o částku 19 286 Kč.
 • Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení v období od 1.2019 do 31.5.2019
  • = částka životního minima + náklady na bydlení
  • 3 410 + 6233 = 9 643 Kč
 • Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení od 1.6.2019
  • = dvojnásobek součtu částkyživotního minima + nákladů na bydlení
  • 9 643 x 2 = 19 286 Kč
 • Nejvyšší výše třetin od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019
  • 9 643 : 3 = 3 214 Kč
 • Nejvyšší výše třetin od 1. 6. 2019
  • 19 286 : 3 = 6 428 Kč
 • Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 z částky 9 643 Kč, tj. 6 428,67 Kč
 • Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné (dále jen dílčí nezabavitelná částka), činí ¼ z částky 6 428,67 Kč, tj. 1 607,17 Kč.

Příklady nezabavitelných částek:

 • Svobodný bezdětný dlužník bude mít základní nezabavitelnou částku 6 428,67Kč
 • Ženatý dlužník, který má dvě děti a manželku, bude mít základní nezabavitelnou částku
  • 6 428,67+1 607,17+1 607,17+1 607,17= 11 250,-Kč
Potřebujete poradit se zpracování mzdové agendy vašich zaměstnanců? Ozvěte se nám a nechte veškerou zátěž na nás.  Rádi vám pomůžeme. Přečtěte si také náš nedávný newsletter na téma Dohody o srážkách ze mzdy