Změny ve výpočtu nároku dovolené v roce 2021

Rádi bychom vás informovali o důležitých změnách v nároku a čerpání dovolené platné od 1. 1. 2021.

Zásadní úpravou pro příští rok je změna nároku dovolené ve dnech na nárok dovolené v hodinách.

Nejprve si připomeňme základní, nám již známé, informace

Výměra dovolené:

(§ 212 ZP, § 213 ZP)

  • Ve mzdové sféře činí roční nárok dovolené nejméně 4 týdny (může být navýšena o týdny i dny)
  • platové sféře (státní instituce) činí roční nárok dovolené 5 týdnů (zaměstnavatel nesmí dovolenou zvyšovat)
  • Roční nárok dovolené pedagogů činí 8 týdnů
  • Dodatková dovolená – § 215 ZP (nezaměňovat s navýšením základní výměry dovolené)

Čerpání dovolené z roku 2020, i když k němu dojde až v roce 2021, se řídí původní právní úpravou.

Přehled základních změn

*) Příklad:

Zaměstnanec pracuje pro zaměstnavatele celý kalendářní rok. Zaměstnavatel má nárok na 5 týdnů dovolené za rok a týdenní úvazek zaměstnance je 40 hodin. Jeho nárok dovolené v roce 2021 je:

5 x 40 = 200 hodin dovolené za rok

Pokud je týdenní úvazek zaměstnance 30 hodin týdně, pak je jeho nárok dovolené za rok 150 hodin (5 x 30)

**) Příklad:

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele 20 týdnů. Zaměstnavatel má nárok 5 týdnů dovolené za rok a týdenní úvazek zaměstnance je 40 hodin. Jeho nárok dovolené v roce 2021 je:

40 x 5 : 52 x 20 = 76,9 = 77 hodin dovolené

 Další informace:

  • Zaměstnanec může požádat o dovolenou v den svátku při práci v nepřetržitém provozu, v době inventury, při práci v dopravě, při práci krmení zvířat… (§ 91 odst. 3 ZP).
  • Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci dovolenou v den svátku.
  • Zaměstnavatel může určit dovolenou v minimální délce jedné pracovní směny (v kratší délce jen v případě čerpání zůstatku dovolené). V případě určení dovolené zaměstnavatelem v délce ½ směny, musí s tím zaměstnanec souhlasit.
  • Zaměstnanec smí žádat o dovolenou v minimální délce 0,5 směny.
  • Zaměstnanec bude mít od roku 2021 nárok na roční dovolenou i v případě, že neodpracuje celé 3 kalendářní měsíce, přestože odpracuje 60 dnů v roce (nastoupí do zaměstnání 8.3. a pracovní poměr ukončí 20. 6.) Dosud měl nárok jen na 2/12 = 3,5 dne. Od roku 2021 to bude 58 hodin. Při 40 hodinové směně a nároku dovolené 20 dnů za rok.
  • Na základě písemné žádosti zaměstnance lze část dovolené nad 4 týdny převést do následujícího roku (u pedagogických zaměstnanců nad 6 týdnů). Tato dovolená musí být vyčerpána nejpozději do konce následujícího roku. Stále platí, že zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené v daném roku. Pokud tomu brání důvody vyjmenované zákonem a dovolená je převedena do následujícího roku, je zaměstnavatel povinen určit čerpání této dovolené do 30. 6. následujícího roku. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, určí si čerpání dovolené do konce roku zaměstnanec. Platí nadále pravidlo oznámení čerpání dovolené dva týdny předem.

Rádi vám ulevíme od starostí a převezmeme vaši mzdovou agendu. Kontaktujte nás!

Autoři

Jiřina Kovaříková

Head of Payroll
Zobrazit detail