Změny ve mzdové agendě pro rok 2022

Rádi bychom vás informovali o tom, jaké změny nás čekají ve mzdové agendě od 1. 1. 2022. Dozvíte se například o zvýšení minimální mzdy nebo o úpravě v čerpání otcovské.

Zvýšení minimální mzdy

Minimální měsíční mzda za plný pracovní úvazek vzroste ze současných 15 200 Kč na 16 200 Kč.
Minimální hodinová mzda vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Zvýšení zaručené mzdy

Skupina Zaručená měsíční mzda v Kč Zaručená hodinová mzda v Kč
1 16 200 Kč 96,40 Kč
2 17 900 Kč 106,50 Kč
3 19 700 Kč 117,50 Kč
4 21 800 Kč 129,80 Kč
5 24 100 Kč 143,30 Kč
6 26 600 Kč 158,20 Kč
7 29 400 Kč 174,70 Kč
8 32 400 Kč 192,80 Kč

Maximální vyměřovací základ pro rok 2021

Maximální vyměřovací základ na sociálním pojištění pro rok 2021 vzroste z 1 701 168 Kč na 1 867 728 Kč.

Změny v daňových slevách

S účinností od ledna 2022 došlo ke zvýšení základní slevy na poplatníka ze současných 2 320 Kč na 2 570 Kč měsíčně.

Zároveň došlo k navýšení slevy na vyživované děti, a to na v pořadí druhé, třetí a další dítě. Vyšší slevu bude možné uplatnit zpětně již za rok 2021 v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání.

Sleva na v pořadí druhé dítě bude nově činit 1 860 Kč měsíčně. Na každé v pořadí třetí a další dítě 2 320 Kč. Sleva na v pořadí první dítě zůstává stejná, a to ve výši 1 267 Kč.

Změny v nemocenských dávkách

Od ledna 2022 se mění podpůrčí doba u otcovské dovolené z jednoho týdne na dva týdny. Stále platí podmínka čerpat otcovskou dovolenou nepřetržitě, a to nejdéle do konce 6 týdnů ode dne porodu. Tato doba se prodlužuje o případnou dobu hospitalizace dítěte.

Další změna nastala při čerpání dlouhodobého ošetřovného, kdy se zkrátila potřebná doba hospitalizace ze 7 kalendářních dnů na 4 kalendářní dny po sobě jdoucí. Do těchto 4 kalendářních dnů se započítává i den přijetí na lůžkové oddělení a den propuštění.

Poslední změnou je úprava podmínek pro čerpání ošetřovného, kdy byla zrušena podmínka společné domácnosti pro osoby blízké příbuzné. Ke vzniku nároku na ošetřovné již není potřeba sdílet společnou domácnost u příbuzných v linii přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci) a dále u manželů, registrovaných partnerů, sourozenců, rodičů manžela (manželky) nebo rodičů registrovaného partnera (partnerky).

Zvýší se nemocenská dávka a náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

Od 1. 1. 2022 se zvýší náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem i nemocenská dávka hrazená Českou správou sociálního zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti díky zvýšení redukčních hranic.

S účinností od 1. ledna se zvyšuje náhrada mzdy a nemocenské i dlouhodobě nemocným zaměstnancům.

Redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2022
Redukční hranice  
První 227,150 Kč
Druhá 340,550 Kč
Třetí 681,100 Kč

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

  • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč
  • Osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

Stravné při služebních cestách

Za každý kalendářní den tuzemské pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši:

  • 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  • 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
  • 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonných hmot se od 1. 1. 2022 mění následovně:

  • 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů
  • 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů
  • 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty
  • 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Rádi vám ulevíme od starostí a převezmeme vaši mzdovou agendu. Kontaktujte nás!

 

Autoři

Jiřina Kovaříková

Head of Payroll
Zobrazit detail

Natalie Márová

Head of International Clients and Implementation
Zobrazit detail