Změny ve mzdové agendě pro rok 2021

Rádi bychom vás informovali o tom, jaké změny nás čekají ve mzdové agendě v roce 2021. Dozvíte se například o zvýšení minimální mzdy nebo o zrušení superhrubé mzdy.

Zvýšení minimální mzdy

 • Minimální měsíční mzda za plný pracovní úvazek vzroste ze současných 14 600 Kč na 15 200 Kč.
 • Hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Zvýšení zaručené mzdy

2021 Měsíční mzda Hodinová mzda
1. skupina prací 15 200 Kč 90,50 Kč
2. skupina prací 16 800 Kč 99,90 Kč
3. skupina prací 18 500 Kč 110,30 Kč
4. skupina prací 20 500 Kč 121,80 Kč
5. skupina prací 22 600 Kč 134,40 Kč
6. skupina prací 24 900 Kč 148,40 Kč
7. skupina prací 27 500 Kč 163,90 Kč
8. skupina prací 30 400 Kč 181,00 Kč

 

Maximální vyměřovací základ pro rok 2021

 • Maximální vyměřovací základ na sociálním pojištění pro rok 2021 vzroste z 1 672 080 Kč na 1 701 168 Kč.
Daňový balíček – zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky, zvýšení slevy na dani na poplatníka, zavedení stravenkového paušálu
 • Od 1. 1. 2021 se ruší superhrubá mzda a mění se výpočet daně z příjmů.
 • Od 1. 1. 2021 se zavádí sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % z hrubé mzdy a druhá zvýšená sazba ve výši 23 % z hrubé mzdy při hrubé mzdě vyšší než 141 764 Kč (tato druhá sazba nahrazuje původní solidární přirážku).
 • Základní sleva na dani na poplatníka se zvyšuje z 24 840 Kč na 27 840 Kč.
 • Zavedení stravenkového paušálu – nově má zaměstnavatel možnost vyplatit zaměstnanci stravné paušální částkou, která nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění ani odvodům daní.

 Změny v dani z příjmu fyzických osob

 • Zaměstnání malého rozsahu – hrubý příjem do výše 3 500 Kč nebude podléhat pojištění.
 • Daň vybíraná srážkou – daň srážkou se bude vybírat u zaměstnanců, jejichž příjem v úhrnné výši nepřesáhne u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 3 500 Kč.

Zvýší se nemocenská dávka a náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

 • Od 1. 1. 2021 se zvýší náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem i nemocenská dávka hrazená Českou správou sociálního zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti díky zvýšení redukčních hranic.
 • S účinností od 1. ledna se zvyšuje náhrada mzdy a nemocenské i dlouhodobě nemocným zaměstnancům.
Redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2021
Redukční hranice
První 206,850 Kč
Druhá 310,275 Kč
Třetí 620,375 Kč
 

E-neschopenka

 • I nadále se týká pouze pracovních neschopností.
 • Ošetřovné, mateřská a otcovská – dokumenty se posílají nadále v papírové podobě.
Tiskopisy E-neschopenky zůstávají stejné – první díl je v papírové podobě (průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce), další dva díly jsou v elektronické podobě (vznik dočasné pracovní neschopnosti a ukončení dočasné pracovní neschopnosti). Při ukončení pracovní neschopnosti je povinnost zaměstnavatele podat hlášení zaměstnavatele o dni nástupu do zaměstnání a odpracovaných dnech během pracovní neschopnosti. Komunikace v rámci e-neschopenek je možné prostřednictvím:
 • ePortálu CSSZ
 • Datové schránky
 • Automatizované komunikaci mzdového či personálního SW.

Změny ve výpočtu nárok dovolené

Nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce

 • Nezabavitelné minimum pro dlužníka nově činí 7 872,30 Kč.
 • Nezabavitelné minimum za manželku, manžela nebo dítě nově činí 2 624,30 Kč.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
 • Osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Stravné při služebních cestách

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši
 • 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonných hmot se od 1. 1. 2021 mění následovně:
 • 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Rádi vám ulevíme od starostí a převezmeme vaši mzdovou agendu. Kontaktujte nás!