Změny ve mzdové agendě platné pro rok 2017

Máme zde nový rok a s ním i změny v pracovněprávní legislativě a dani z příjmu fyzických osob. Rádi bychom vás informovali o prvních změnách pro rok 2017.

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti

 • Od nového roku dochází ke zvýšení slevy na druhé, třetí a další vyživované dítě
  • Daňová úleva na první vyživované dítě zůstává stejná, a to ve výši 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně)
  • Daňová úleva na druhé vyživované dítě se bude od roku 2017 zvyšovat ze současných 15 804 Kč na 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně), u třetího a dalšího dítěte se sleva zvýší o dalších 300 Kč měsíčně, tedy ze současných 17 004 Kč na 24 204 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně)
 • Od ledna 2017 vstupuje v platnost nový formulář Prohlášení poplatníka, a to vzor č.25

Minimální mzda

 • Od ledna 2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy o 1 100 Kč, tedy na 11 000 Kč měsíčně
 • Pro poživatele invalidního důchodu jsou nižší sazby minimální mzdy zrušeny a tedy poživatel invalidního důchodu musí obdržet od ledna 2017 minimální mzdu ve výši 11 000 Kč
 • Zároveň bude valorizována výše základní hodinové sazby ze současných 58,70 Kč na 66,00 Kč

Změny v sociálním pojištění

 • Pro rok 2016 platil maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění 1 296 288 Kč. Maximální vyměřovací základ pro rok 2017 se navyšuje na částku 1 359 552 Kč
 • Od ledna 2017 je schválena nová dávka sociálního pojištění “Otcovská poporodní péče”, na tuto dávku má nárok každý pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem
 • Otcovskou poporodní péči lze čerpat v období 6 týdnů ode dne narození dítěte, nebo ode dne převzetí dítěte a to v délce 7 pracovních dnů
 • Výše otcovské za kalendářní den činí 70% denního vyměřovacího základu v případě čerpání otcovské se jedná o dobu vyloučenou na evidenčním listě důchodového pojištění
 • Dále od 1. 1. 2017 nastala změna v podmínce společné domácnosti při nároku na ošetřovné (OČR), kdy dochází k rozšíření okruhu příbuzných, kteří mají nárok na ošetřovné i v případech, kdy není splněna podmínka společné domácnosti
 • Nově tak mají na OČR nárok i zaměstnanci, kteří nežijí ve společné domácnosti se svými rodiči, prarodiči, dětmi, vnoučaty a pravnoučaty – i tak ale mohou dávku čerpat (do tohoto okruhu ale nespadají sourozenci, tchán a tchýně)

Změny ve zdravotním pojištění

 • Od ledna 2017 dochází knavýšení minimálního vyměřovacího základu, který je výši minimální mzdy
 • Nová výše vyměřovacího základu činí 11 000 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu činí měsíční pojistné 1 485 Kč (v roce 2016 to bylo 1 337 Kč)
  Rádi vám ulevíme od starostí a převezmeme vaši mzdovou agendu. Kontaktujte nás!