Změny ve mzdové agendě platné od 1.1.2016

Opět se nám blíží nový rok a sním i změny vpracovněprávní legislativě a dani zpříjmu fyzických osob. Rádi bychom Vás informovali o prvních změnách platných od 1.1.2016.

Zrušení druhého pilíře

 • Ke zrušení druhého pilíře dochází ke dni 1.1.2016. Od tohoto data již nebudou firmy za své zaměstnance odvádět 3% zjejich důchodového pojištění a 2% zhrubé mzdy na účet dané penzijní společnosti
 • Naspořené částky budou vráceny zpět zaměstnancům
 • Do konce měsíce března by měli všichni účastníci důchodového spoření, obdržet dopis od své penzijní společnosti, ve kterém dostanou na výběr ze tří možností:
  • Výplaty naspořených peněz – převodem na účet
  • Výplata složenkou
  • Převod peněz do třetího pilíře
 • Účastníci se musí vyjádřit své penzijní pojišťovně do konce září 2016. Od října 2016 bude zahájena výplata peněz
 • Pokud se účastníci do konce září 2016 nevyjádří, jakým způsobem si přejí naspořené částky vyplatit, budou prostředky automaticky převedeny na daňový účet poplatníka

Daňové slevy na děti

 • Od 1.1.2016 dochází ke zvýšení slevy na druhé, třetí a další vyživované dítě
 • Daňová úleva na první vyživované dítě zůstává stejná, a to ve výši 13404 Kč ročně (1117 Kč měsíčně)
 • Daňová úleva na druhé vyživované dítě se od ledna 2016 zvyšuje ze současných 15804 Kč na 17004 Kč ročně, utřetího a dalšího dítěte se sleva zvyšuje o 300 Kč měsíčně, tedy ze současných 17 004Kč na 20 604Kč ročně

Minimální mzda

 • Od ledna 2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy o 700 Kč, tedy na 9900 Kč měsíčně
 • Pro poživatele invalidního důchodu se částka také zvyšuje, a to na částku 9 300 Kč měsíčně
 • Zároveň bude valorizována výše základní hodinové sazby ze současných 55,00 Kč na 58,70 Kč

Změny vsociálním pojištění

 • Pro rok 2015 platil maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění 1 277 328 Kč. Maximální vyměřovací základ pro rok 2016 se navyšuje na částku 1296288Kč

Změny vezdravotním pojištění

 • Od ledna 2016 dochází knavýšení minimálního vyměřovacího základu, který je výši minimální mzdy
 • Nová výše vyměřovacího základu činí 9900 Kč. Ztohoto vyměřovacího základu činí měsíční pojistné 1337Kč (v roce 2015 to bylo 1242Kč)

Rádi Vám ulevíme od starostí a převezmeme Vaši mzdovou agendu. Kontaktujte nás!