Změny ve mzdové agendě od 1.1. 2015

Opět máme nový rok a s ním i změny v pracovněprávní legislativě a dani z příjmu fyzických osob. Rádi bychom vás ve stručnosti informovali o změnách platných od 1.1.2015 a také o tom, že od roku 2015 poskytujeme mzdový outsourcing i na Slovensku.

Změny v ročním zúčtování daně pro rok 2014

 • Nově musí podat daňové přiznání pouze ti zaměstnanci, kteří zaplatili v průběhu roku solidární daň, ale zároveň dosáhli max. vyměřovacího základu na sociální pojištění
 • Zaměstnanci mohou nově uplatnit v ročním zúčtování daně tzv. “školkovné“ – poplatek za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky

Změny v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě pro rok 2015

 • Došlo k diferenciaci daňového zvýhodnění na děti popř. měsíčních bonusů. Věcná změna spočívá v diferenciaci výše daňového zvýhodnění na dítě podle počtu dětí uznatelných za vyživované.
  • Měsíční výše činí
   • Jedno dítě 1117 Kč
   • Druhé dítě 1317 Kč
   • Třetí dítě 1417 Kč
 • Pořadí dětí nemusí být určeno podle data narození. Mezi rodiči bude muset existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši si na to které dítě daňové zvýhodnění uplatní.
 • Pro uplatnění daňového zvýhodnění musejí být do lednových mezd dodány tyto dokumenty:

Změny v životním pojištění platné od ledna 2015

 • Zpřísnily se podmínky pro osvobození od daně příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění
  • Od ledna 2015 zaniká osvobození od daně, pokud podle pojistné smlouvy může zaměstnanec platby poskytnuté zaměstnavatelem vybírat
   • Před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo
   • Před rokem, ve kterém pojištěnec dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění
 • Změnu smlouvy je nutné doložit potvrzením z pojišťovny, jinak bude muset být příspěvek zaměstnavatele zdaněn.

Zdanění příjmů jednatelů>

 • U daňových nerezidentů dochází ke změně zdanění příjmů jednatelů ze společností s.r.o., statutárních ředitelů z akciových společností, ředitelů OPS, členů představenstva. Jejich příjem je nově zdaněn srážkovou daní a nemohou si podepsat prohlášení poplatníka.

Minimální mzda

 • Od ledna 2015 dochází ke zvýšení minimální mzdy na částku 9200 Kč měsíčně. Tato změna se netýká poživatelů invalidního důchodu. U těchto zaměstnanců zůstává minimální mzda nadále ve výši 8500 Kč měsíčně.
 • V důsledku změny minimální mzdy dochází ke zvýšení příplatku za práci ve ztíženém prostředí 10% z min mzdy za 1 hod práce.

Zdravotní pojištění

 • Nově se neplatí pojistné z neplaceného volna ani při neomluvené absenci, avšak zaměstnavatel musí zabezpečit dodržení minimální vyměřovacího základu zaměstnance, resp. Jeho poměrné části tehdy, pokud pro zaměstnance povinné minimum platí.

Další změny

 • Bezúročné zápůjčky – dochází k úpravě podmínek pro poskytování bezúročných zápůjček (dříve půjček). Od ledna 2015 je zaveden limit jistin do výše 300.000,- Kč. Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, který se zdaní jako příjem ze závislé činnosti, se vypočte jen z částky nad tento limit.
 • Znovu byla zavedena blokace pro osvobození důchodů z příjmů přesahujících 840.000,- Kč
 • Dochází ke zvýšení limitu maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění pro rok 2015 na částku 1.277.328,- Kč
  Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!