Novinka v oblasti nemocenského pojištění

Od 1.6.2018 byla zavedena nová dávka, která může pomoci pojištěnci, jenž potřebuje pečovat o blízkou osobu vyžadující dlouhodobé a celodenní ošetřování v domácím prostředí po návratu z nemocnice po vážném úrazu nebo nemoci, a z důvodu této péče není schopen vykonávat své zaměstnání. Jedná se o dlouhodobé ošetřovné.

Pečující osoba musí být:

  1. Manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem/partnerkou ošetřované osoby
  2. Příbuzným přímé v linii s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc
  3. Druhem/družkou ošetřované osoby
  4. Manželem/manželkou, registrovaným partnerem/partnerkou, druhem/družkou osoby z bodu 2.
O vzniku potřeby dlouhodobého ošetřovného rozhoduje lékař lůžkové péče, který také na žádost ošetřované osoby vystavuje „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“. Jedná se o tiskopis, který se skládá ze tří částí:
  • První díl lékař lůžkové péče zasílá na ČSSZ
  • Druhý díl lékař předá ošetřované osobě v den propuštění z nemocnice a ošetřovaná osoba jej předá lékaři, ke kterému bude docházet na pravidelné kontroly po dobu nemoci nebo úrazu. Ambulantní lékař poté informuje ČSSZ o tom, že převzal ošetřovaného do své péče a alespoň jednou měsíčně podává ČSSZ informaci, že dlouhodobé ošetřovné stále trvá.
  • Třetí díl lékař předá také ošetřované osobě v den propuštění do domácí péče a je určen pro pečující osobu k prokázání dlouhodobého ošetřovného.
Nutnou podmínkou pro vznik nároku je, že pečující osoba musí být účastna na nemocenském pojištění. Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká až na 90 dní. Ale existuje zde možnost se o pečování střídat ještě s dalším rodinným příslušníkem. Žádost o dlouhodobé ošetřovné pečující osoba podává přes svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci v žádosti vyhovět a není možné dát zaměstnanci během této doby výpověď. Výše dávky je 60% redukovaného denního vyměřovacího základu. O ukončení dlouhodobého ošetřovného v případě kratším než 90 dní rozhoduje lékař ambulantní péče, který také vydává tiskopis o ukončení. O další žádost si pečující osoba může požádat, až po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy obdržel poslední výplatu dávky z minulého dlouhodobého ošetřovného. Dříve na dávku nemá bohužel nárok. Věříme, že vám článek poskytl potřebné informace. Máte další dotazy? Nebo potřebujete pomoct se zpracováním mezd – neváhejte se na nás obrátit. I tento problém můžeme vyřešit za vás!