Změny v oblasti čerpání a převodu dovolené

V tomto vydání newsletteru bychom vám rádi poskytli bližší informace o plánovaných změnách týkajících se čerpání a převodu dovolených. Současná úprava převodu nevyčerpané dovolené z jednoho kalendářního roku do dalšího umožňuje převést nevyčerpanou dovolenou, kterou zaměstnanec nemohl čerpat kvůli pracovní neschopnosti, mateřské či rodičovské dovolené nebo péči o nemocné dítě. Další z důvodů, které zákoník práce připouští, jsou naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele. Dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí by mělo dojít k úpravě zákona, kdy pravidla pro převod dovolené nebudou tak striktní. Nová úprava počítá se zakotvením možnosti, aby si zaměstnanec mohl písemně požádat o převod dovolené nad 4 týdny do dalšího kalendářního roku (pedagogický nebo akademický zaměstnanec nad 6 týdnů), převod by měl proběhnout na podnět zaměstnance. Stále ovšem platí, že zaměstnavatel je ten, kdo by měl zajistit zaměstnanci rovnoměrné vyčerpání veškeré dovolené, a to alespoň v délce dvou týdnů. Pokud při převodu dovolené nejsou splněny podmínky dané zákonem, zaměstnavatel se vystavuje riziku ze strany úřadů a může za to dostat postih. Další plánovanou novinkou je způsob výpočtu nároku na dovolenou. Nynější systém výpočtu dle odpracovaných dní, či počtu směn, je dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí zastaralý a nevýhodný vůči zaměstnancům pracujícím v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. V novém způsobu výpočtu dovolené, bude místo odpracovaných dní či směn, určující počet hodin odpracovaných za týden, takzvaná týdenní pracovní doba. Nárok na dovolenou se tedy bude uvádět v hodinách, nikoliv ve dnech. Stejně tak bude zrušena podmínka, kdy celoroční nárok na dovolenou vzniká po 60 odpracovaných dnech, což bylo opět nespravedlivé vůči lidem pracujícím v nerovnoměrně rozvržených směnách, protože ti na dovolenou dosáhli podstatně později než kolegové se standardně rozvrženou pracovní dobou. Nově tedy nárok na dovolenou vznikne zaměstnanci v pracovním poměru, který bude nepřetržitě konat práci u stejného zaměstnavatele po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené pracovní doby nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby. Na jednu dvaapadesátinu odpracovaných hodin za týden bude mít nárok ten, kdo bude u zaměstnavatele kratší dobu, jakmile odpracuje alespoň čtyři týdny. Tyto úpravy v čerpání a převodu dovolených zatím nejsou schválené, pokud ale dojde ke schválení novely zákoníku práce, mohly by vstoupit v platnost od roku 2019.