Vrácení slevy na dani na poplatníka pracujícím starobním důchodcům

Rádi bychom vás informovali, jakým způsobem mohou zaměstnavatelé i pracující starobní důchodci opět v roce 2014 uplatnit slevu na dani na poplatníka. Poplatníci pobírající starobní důchod mohou slevu na dani na poplatníka (dále základní sleva na dani) znovu uplatnit v návaznosti na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13. Ten byl vyhlášen dne 4. 8. 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014.  Měsíční slevu na dani mohou uplatnit poprvé za měsíc srpen 2014. Jedná se o ty zaměstnance, kteří pobírají starobní důchod celý rok 2014, tzn. byli starobními důchodci k 1. 1. 2014 – proto jim základní sleva na dani nemohla být uplatněna. V následujících bodech jsou uvedeny potřebné kroky, které musí udělat zaměstnaní starobní důchodci, starobní důchodci živnostníci a zaměstnavatelé, aby mohla být základní sleva uplatněna.

Zaměstnavatel

  • Zaměstnavatel uplatní základní slevu na dani sám, pokud poplatník podepsal prohlášení poplatníka na rok 2014 a uplatnil základní slevu na dani, která mu nebyla poskytnuta z důvodu pobírání starobního důchodu.
  • Zaměstnavatel uplatní základní slevu na dani zaměstnanci následující měsíc poté, co mu zaměstnanec tuto změnu oznámil (při podpisu prohlášení poplatníka na zdaňovací období 2014 zaměstnanec základní slevu neuplatnil).
  • Poprvé může zaměstnavatel základní slevu na dani starobnímu důchodci uplatnit za srpen 2014 – za měsíc, kdy byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.
  • V souvislosti s nálezem Ústavního soudu a uplatněním slevy na dani zaměstnancem nebude zaměstnavatel postupovat podle § 38i zákona o daních z příjmů, tzn., že nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období 2014. Základní sleva na dani bude ale uplatněna v plné výši, pokud zaměstnanec požádá o roční vyrovnání daně za rok 2014.

Starobní důchodce – zaměstnanec

  • Pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení poplatníka“) na zdaňovací období 2014 a uplatnil základní slevu na dani (zaškrtl možnost „uplatňuji“), ale zaměstnavatel mu jí nezohlednil z důvodu pobírání starobního důchodu, nemusí již znovu žádat o uplatnění slevy. V prohlášení poplatníka je již tento požadavek vyznačen.
  • Pokud zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka na zdaňovací období 2014 a základní slevu na dani neuplatnil z důvodu pobírání starobního důchodu (zaškrtl možnost „neuplatňuji“), musí tento zaměstnanec zaměstnavateli oznámit, že základní slevu na dani uplatnit chce. V prohlášení poplatníka zaměstnanec vyznačí změnu a datum změny.

Poplatník (starobní důchodce) podávající daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob/h2>

  • Tito poplatníci si uplatní základní slevu na dani najednou za celý rok v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014.
  Ještě bychom vás rádi  informovali o tom, že pokud osoba spravující pozůstalost podala v roce 2014 daňové přiznání do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele a neuplatnila v něm základní slevu na dani, může si tuto slevu uplatnit formou dodatečného daňového přiznání od 4. 8. 2014. Tento nález Ústavního soudu se vztahuje jen ke zdaňovacímu období 2014.  Za rok 2013 starobní důchodce nemůže podat dodatečné daňové přiznání, sleva na dani na poplatníka mu nebude uplatněna. V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi poskytneme bližší informace.