Vládní konsolidační balíček a aktuálně navrhované změny ve mzdách

Vládní koalice již několik měsíců intenzivně jedná o podobě tzv. konsolidačního balíčku, tedy souboru úsporných opatření na podporu ozdravení veřejných financí. Vše by mělo vstoupit v platnost v lednu 2024, ale finální podoba jednotlivých opatření je stále nejistá. Níže vám přinášíme informace o aktuálně navrhovaných změnách v oblasti mezd/příjmů. Pokud vstoupí v platnost, dotknou se od nového roku zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Berte prosím uvedené informace jako orientační, situaci pro vás budeme i nadále podrobně monitorovat a o finální podobě vládního balíčku vás budeme včas informovat.

Zvýšení nemocenského pojištění pro zaměstnance

Vláda navrhuje zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance z měsíčního vyměřovacího základu ve výši 0,6 %. Pokud bude zákon finálně schválen, vzrostou tak odvody zaměstnanců a osob vykonávající činnost na základě smlouvy o výkonu funkce (většinou odměna jednatele) na 7,1 % (doposud byl odvod 6,5 % – důchodové pojištění).

Bližší informace o aktuálních sazbách a výši sociálního pojištění naleznete na webových stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/vyse-a-sazba

Zvýšení daně z příjmu u zaměstnanců s vyššími příjmy

V současné době máme dvě sazby zdanění příjmu fyzických osob – 15 % a 23 %. Vyšší sazba 23 % je počítána z příjmu nad 4násobek průměrné mzdy. Od 1. 1. 2024 by měla hranice pro vyšší sazbu klesnout na úroveň 3násobku průměrné mzdy.

NÍŽE SI UKÁŽEME MODELOVÝ PŘÍKLAD:

Průměrná mzda pro rok 2023 je 40 324 Kč.

Hranice pro vyšší sazbu tedy činí 40 324 * 4 =161 300 Kč (zaokrouhlení).

V příkladu počítáme se zvýšením průměrné mzdy o 4 %. V roce 2024 tak bude průměrná mzda po zaokrouhlení 42 000Kč.

Nová hranice tedy bude 42 000 Kč * 3 = 126 000 Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že doposud do skupiny vyššího zdanění spadali zaměstnanci s měsíčním příjmem nad 161 300 Kč hrubého. Od roku 2024 klesne hranice na 126 000 Kč hrubého měsíčního příjmu (tato suma je zatím orientační, průměrná mzda pro rok 2024 ještě není stanovena).

Změna v oblasti daňových slev

NAVRHOVANÉ ZMĚNY BY SE MĚLY DOTKNOUT TĚCHTO SLEV NA DANI:

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovné):

  • Možné úplné zrušení slevy

Sleva na manželku/manžela:

  • Úprava v podmínkách nároku na slevu: Sleva bude nově náležet za podmínky, že poplatník (slevu uplatňující zaměstnanec) žije ve společné domácnosti s manželem/manželkou s ročním hrubým příjmem nižším než 68 tisíc korun a vyživovaným dítětem, které nedovršilo věku 3 let.
  • Doposud bylo využití slevy podmíněno pouze příjmem druhého z manželů. Od roku 2024 by se měly podmínky výrazně zpřísnit.

Sleva na studenta:

  • Možné úplné zrušení slevy

Sleva za zkoušky ověřující další vzdělávaní:

  • Možné úplné zrušení slevy

Sleva za příspěvky zaplacené odborové organizaci:

  • Možné úplné zrušení slevy

Změny týkající se zaměstnaneckých benefitů

V květnu vláda informovala o záměru zrušit některé zaměstnanecké benefity, konkrétně ty s daňovým osvobozením (tzv. benefitní karty, příspěvky na sport a kulturu, Multisport karty a další). Uvedené benefity aktuálně čerpají zhruba 3 miliony zaměstnanců napříč republikou, návrh si proto vysloužil silnou kritiku ze strany odborů.

Zatím nedošlo k odsouhlasení, ale po jednání v uplynulém týdnu přišla vláda s návrhem řešení, jak tyto zaměstnanecké benefity zachovat – nastavila horní hranici, tzv. zastropování. Hranice by měla být na úrovni jedné poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období, tedy částky okolo 20 000 Kč. V praxi to bude znamenat, že většina zaměstnavatelů omezí výši benefitů ve vnitřním předpisu právě na polovinu průměrné mzdy, aby dosáhla možného maxima.

K úplnému zrušení osvobození u těchto benefitů tedy s nejvyšší pravděpodobností nedojde. Další jednání o podobě balíčku, a tedy i o problematice zaměstnaneckých benefitů, budou probíhat v září. O veškerých dalších změnách vás budeme informovat.

Autoři

Jiřina Kovaříková

Head of Payroll
Zobrazit detail

Zdena Fricmanová

Consultant
Zobrazit detail