Systém elektronických dočasných neschopností – jaké změny nás čekají?

V souvislosti s plánovaným zavedením elektronické neschopenky bychom vás chtěli více informovat o změnách, které s sebou tato novinka přinese. Věříme, že se vám bude tato jednoduchá osnova hodit a usnadní vám orientaci v novém systému, který má přinést zjednodušení agendy zaměstnavatelům, zaměstnancům i lékařům. Zavedení elektronizace je rozděleno do tří etap:
 1. Od 1. ledna 2019 přináší ČSSZ novou službu pro zaměstnavatele:

 • Prostřednictvím ePortálu ČSSZ můžete v on-line prostředí zjistit informaci, zda je již v systému zaevidována nová pracovní neschopnost daného zaměstnance, kdy byla neschopnost započata, a kdy ukončena,
 • Tato služba je přístupná pro zaměstnavatele po přihlášení do ePortálu ČSSZ a po ověření identity.
 1. Od 1. července 2019 budou platit dvě nová zákonná opatření:

 • Zkrácení lhůty, dokdy musí ošetřující lékař odeslat hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • Více informací, které budou sdělovány zaměstnavatelům, o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců – místo pobytu zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti a rozsah vycházek.
Další novinkou, která nás od 1. července 2019 čeká, je zrušení karenční doby. Přečtěte si náš newsletter i na toto téma.
 1. Úplná elektronizace od 1. ledna 2020: zjednodušení pro lékaře, zaměstnavatele i zaměstnance

 • Lékař po zadání čísla pojištěnce do aplikace načte všechny údaje z registru ČSSZ, a u pacienta ověří aktuálního zaměstnavatele,
 • Zaměstnanec bude mít, jako doposud, povinnost informovat svého zaměstnavatele o pracovní neschopnosti a nepřítomnosti v práci. Zaměstnanec zaměstnavateli nebude dodávat žádné doklady týkající se pracovní neschopnosti.
 • Pro zaměstnavatele vznikne povinnost si sám sledovat pracovní neschopnosti svých zaměstnanců na portálu ČSSZ, a tyto údaje následně přenášet do mezd. Na základě této evidence se pak budou vytvářet přílohy k žádostem u nemocí, které trvají déle než 14 kalendářních dní.
 • Zaměstnavateli odpadne povinnost předávání OSSZ žádosti o nemocenské, pouze při dočasné pracovní neschopnosti, delší než 14 kalendářních dní, zašle zaměstnavatel, tak jako doposud, OSSZ nezbytné údaje, aby mohla být vypočtena a vyplacena nemocenská dávka.
Hovořit v tomto případě o snížení administrativního zatížení zaměstnavatele je diskutabilní, ale věřme, že postupná automatizace systému povede ke slibovanému zrychlení systému, a tak i k rychlejšímu vyplácení nemocenských dávek všech zaměstnanců. Přenechte veškerou administrativní zátěž na nás! Rádi převezmeme péči o vaši mzdovou agendu. Dejte nám vědět a pomůžeme vám.