Práce přesčas

V dnešním vydání newsletteru bychom vám rádi poskytli bližší informace týkající se evidence a následného proplácení práce přesčas. Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem nad rámec stanovené pracovní doby. Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit v rozmezí 8 hodin týdně, max. 150 hodin v roce. Zaměstnanec dává souhlas s prací přesčas tím, že ji začne vykonávat. Je důležité si uvědomit, že práci přesčas nařizuje zaměstnavatel. Nejedná se o dobu strávenou zaměstnancem na pracovišti z jeho osobního zájmu (např., protože si soukromě vyhledává informace na internetu). U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas až práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnanci přísluší za dobu práce přesčas mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodli na čerpání náhradního volna místo příplatku. Náhradní volno se poskytuje v délce odpovídající době, v níž byla příslušná práce konána, nejpozději do konce 3.kalednářního měsíce následujícího po výkonu práce. Za práci vykonanou ve svátek přísluší zaměstnanci v první řadě náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu náhradního volna přísluší zaměstnanci odměňovanému mzdou náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout a místo náhradního volna může zaměstnanci poskytnout příplatek k dosažené mzdě nejméně ve výši 100 % průměrného výdělku. Pokud zaměstnanci vznikne přesčas za práci vykonanou v sobotu a v neděli (posuzuje se od 00,00 hodin do 24,00 hodin), přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě i příplatek za práci o víkendu ve výši nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku. Stejný postup je i v případě vykonávání práce v noci, která by byla zároveň i přesčasem ( od 22,00 hodin do 06,00 hodin). Zaměstnanci přísluší k dosažené mzdě příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku. V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit!