Novinky ve mzdách pro rok 2021

Rádi bychom vás informovali o jedné ze změn v Zákoníku práce a zároveň přinášíme podrobnosti k plánovanému daňovému balíčku – zrušení superhrubé mzdy. Od roku 2021 také vstupuje v platnost novela Zákoníku práce, a jednou ze změn je zavedení sdíleného pracovního místa.

Sdílená pracovní místa

Zaměstnavatel může prostřednictvím písemně sepsané dohody sjednat sdílené pracovní místo se dvěma a více zaměstnanci s kratší pracovní dobou. Dohoda musí obsahovat bližší podmínky sdíleného místa, například:
  • Jak si zaměstnanci budou mezi sebou práci předávat
  • Jak bude zaměstnavatel zadávat úkoly
  • Jak dlouho předem budou zaměstnanci předkládat písemný rozvrh aj.
V rámci sdíleného pracovního místa si zaměstnanci rozvrhují pracovní dobu sami tak, aby součet úvazků na jednom místě nepřekročil stanovenou týdenní pracovní dobu. Rozvrh musí být připraven tak, aby zaměstnanci splnili svůj průměrný týdenní úvazek za vyrovnávací období, které činní nejvýše 4 týdny. Zaměstnanci také musí předložit nejméně jeden týden předem zaměstnavateli písemný rozvrh pracovní doby. Pokud rozvrh nepředloží sami zaměstnanci, zaměstnavatel je povinen bezodkladně vytvořit rozvrh sám. Změny v rozvrhu oznamují zaměstnanci zaměstnavateli písemně, minimálně dva dny předem pokud se nedohodnou na jiné lhůtě. Ukončit sdílené pracovní místo lze dohodou k datu, na kterém se smluvní strany dohodnou. Dohodu lze také písemně vypovědět bez udání důvodu s 15 denní výpovědní dobou.

Zrušení superhrubé mzdy

Dále si dovolujeme přinést informace o plánovaných změnách v oblasti daně z příjmu fyzických osob „daňového balíčku“, a to zrušení superhrubé mzdy. V současné době hradí zaměstnanci daň z příjmu 15 % ze superhrubé mzdy, která se skládá z hrubé mzdy zaměstnance a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele. Celkem se tedy hrubá mzda navyšuje zaplacené pojištění ve výši 33,8 %. Sněmovna schválila zrušení superhrubé mzdy a zaměstnanci tak budou platit daň z příjmu ve výši 15 % pouze z hrubé mzdy, bez dosavadního navyšování. Druhou navrhovanou sazbou je daň 23 % u příjmů převyšující čtyřnásobek průměrné mzdy. V současné době se o těchto změnách intenzivně jedná a čeká se, zda Prezident CR podepíše návrh změny zákona

Daňové slevy na poplatníka

Další plánovanou změnou, která ještě není finálně schválena, je zvýšení daňové slevy na poplatníka. V roce 2020 zaměstnanec může uplatnit slevu ve výši 24 840 Kč ročně. Podle přijatého návrhu by se měla sleva na poplatníka rovnat průměrné hrubé mzdě za předminulý rok. Pro rok 2021 by tak měla sleva na poplatníka činit 34 125 Kč. Změny daňového balíčku v této chvíli musí schválit Senát a podepsat prezident republiky. Rádi vám ulevíme od starostí a převezmeme vaši mzdovou agendu. Kontaktujte nás! Přijměte naše pozvání na webinář Daňové a účetní novinky pro rok 2021. Více informací a registraci najdete ZDE.