Minimální mzda v Německu – Jaký je dopad pro české zaměstnavatele?

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci vysílání zaměstnanců českou společností do Německa je třeba dodržet minimální mzdu stanovenou v Německu. V praxi se poměrně často setkáváme s tím, že čeští zaměstnavatelé neznají tuto podmínku, a proto nedodržují povinnosti stanovené zákonem. Tento zákon o minimální mzdě platí v Německu již od 1. ledna 2015. Všeobecná minimální mzda je stanovena na částku 8,50 EUR za hodinu, která zhruba odpovídá hodinové hrubé mzdě ve výši 234 Kč za hodinu, přepočteno na hrubou měsíční mzdu vychází částka 40 654 Kč. Při této výši hrubé mzdy může mít určitá část českých zaměstnavatelů problém s tím, že mzda jeho zaměstnance je nižší a je nutné částku po dobu výkonu práce v zahraničí dorovnat. Toto není jediná podmínka, kterou český zaměstnavatel musí dodržet. V rámci vysílání zaměstnanců je nutné také dodržet i další podmínky, například délku pracovní doby, délku dovolené za kalendářní rok, zákaz diskriminace apod. Tyto podmínky jsou zakotvené v zákonech příslušného členského státu Evropské unie. Je nutné také zjistit, co se započítává jako součást minimální mzdy. Součástí  jsou pouze ty části mzdy, které jsou splatné v období, ve kterém je splatná mzda, tzn., že součástí této mzdy nejsou např. příplatky za práci přesčas, příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Další povinnosti zaměstnavatelů jsou ohlašovací, evidenční a archivační povinnost. Je nutné, aby každý zaměstnavatel před začátkem poskytování služeb nahlásil zahájení činnosti v německém jazyce na celní úřad v Kolíně nad Rýnem (stavebnictví, pohostinství, doprava, úklid a další). Zaměstnavatel musí dále na dalších formulářích zaznamenávat pracovní dobu a další údaje, které souvisí s poskytováním minimální mzdy. Porušení výše uvedených povinností je řešeno jako přestupek a zaměstnavateli může být udělena pokuta až do výše 30 000 EUR. V případě dalších dotazů Vám rádi poskytneme bližší informace.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR z. s.

logo upp