Buďte připraveni na změny i ve mzdovém účetnictví

S účinností od  1. ledna 2014 nás čeká několik změn i v oblasti mzdového účetnictví. Tyto úpravy mimo jiné zahrnují změnu limitů mzdové oblasti nebo poskytování náhrad.

Úpravy limitů ve mzdové oblasti:

  • Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení bude ve výši 1.245.216Kč
  •  Roční částka hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně ve výši 1.245.216Kč
  • Měsíční částka hranice pro aplikaci solidárního zvýšení zálohy na daň ve výši 103.768Kč

Změna v době poskytování náhrady mzdy a nemocenského

Dva roky zaměstnavatelé vyplácejí svým pracovníkům náhradu mzdy za první tři týdny nemocenské. Firmy, jejichž zaměstnanci budou kvůli nemoci doma déle než 14 dní, od ledna 2014 ušetří. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž vrací k původní praxi, kdy zaměstnavatel hradil pracovníkům „ze svého“ pouze dva týdny pracovní neschopnosti a úhradu delší nemocenské pak platil stát. Benefit v podobně nižšího odvodu sazby pojistného na nemocenské pojištění firmám zůstává. Od 1. ledna 2014 opět náleží nemocenské dávky od 15. dne trvání pracovní neschopnosti a náhrada mzdy jen v období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. Tato změna se týká jen pojištěnců, jimž vznikla pracovní neschopnost až po 31. prosinci 2013. Přechází-li trvání pracovní neschopnosti z roku 2013 do roku 2014, poskytuje se náhrada mzdy v období prvních 21 dnů a nemocenské od 22. dne trvání pracovní neschopnosti. Další důležitou změnou je, že se zvyšuje limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z  5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně. Tuto srážkovou daň bude možné aplikovat pouze na příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, čímž dojde ke sjednocení s podmínkami pro osvobození od pojistného na sociální a zdravotní pojištění. V případě dalších dotazů prosím kontaktujte naše mzdové oddělení.