Microsoft 365 pomáhá podnikům zvýšit důvěru a inovace pomocí dodržování předpisů (GDPR) s Compliance Manager Preview

Vývoj technologií a inovace cloudu demokratizují data, a naopak posilují digitální transformaci. Přijmutí všech aspektů digitální transformace nabízí organizacím příležitost lépe se věnovat zákazníkům, posilovat pravomoce zaměstnanců a optimalizovat tvorbu a dodávání produktů a služeb. Se zvýšeným užíváním osobních dat k přizpůsobení uživatelského prostředí jsou však nové zákony o ochraně osobních dat jako je General Data Protection Regulation (GDPR). Logickými součástmi našeho technologického prostředí. Microsoft 365 nabízí zákazníkům kompletní cloudové řešení pro pomoc s vyhověním GDPR, zatímco Compliance Manager vám pomáhá posoudit a spravovat rizika shody.

Dodržování GDPR podporuje inovace vybudováním důvěry zákazníků v technologie

Smyslem GDPR je posilování osobních práv k ochraně soukromí jednotlivců v EU a vyžaduje po organizacích, aby poskytovaly jednotlivcům kontrolu nad svými osobními daty. K vybudování a udržení důvěry potřebné pro správu vztahů se zákazníky pomocí technologie organizace potřebují větší kontrolu nad tím, jaké osobní data udržují, jak je spravují a chrání. K zabránění nezákonnému použití dat musí být systémy a procesy modernizovány a uchovávány požadavky jednotlivců na jejich osobní data, stejně tak musí být zajištěno včasné upozornění na úniky dat.

Pro zvýšení hodnoty se podniky orientují na cloud

Naši výzkumníci navrhují, aby společnosti neviděly pouze dlouhodobý přínos v budování důvěry ochranou dat zákazníků, ale ve skutečnosti věří, že jejich investice do vyhovění legislativě budou mít pozitivní vliv v ostatních oblastech jejich podnikání, jako jsou produktivita a spolupráce. Když byli dotazováni lidé s rozhodujícím vlivem v IT v Evropě a USA, aby určili své hlavní priority při dosažení vyhovění GDPR, na prvním místě byla odpověď „ochrana dat zákazníků“, zatímco vyhnutí se pokutám bylo až na osmém místě. Více než polovina respondentů sdělila, že GDPR přináší dodatečně zisky jako jsou spolupráce, produktivita a bezpečnost. Silným důvodem toho, že podniky vidí příležitost v oblasti vyhovění novému nařízení EU, jsou cloudová řešení jako např. Microsoft 365. 41 % dotazovaných z toho průzkumu sdělilo, že pro zajištění dodržování pravděpodobně přesunou své společnosti více do cloudu. Microsoft byl mezi vedoucími poskytovateli cloudu identifikován jako nejdůvěryhodnější (28 % dotazovaných), následován IBM (16 %), dále pak společnostmi Google (11 %) a Amazon (10 %). Ve svoji připravenost na GDPR věřilo 92 % lidí s rozhodujícím vlivem v IT ve společnostech ukládajících data primárně v cloudu. U společností preferujících ukládání dat ve vlastních zařízeních byla tato důvěra jen 65 %.

Microsoft 365 je kompletní GDPR ready cloudové řešení

Microsoft Cloud je jedinečné řešení pomáhající zákazníkům splnit povinnosti spojené s GDPR. Disponuje největším certifikovaným portfoliem, službami již v návrhu vytvořenými pro bezpečnost a s nejrozšířenějším globálním pokrytím datacentry. Cloudové řešení je stavěno pro výkon, škálovatelnost a flexibilitu. Microsoft 365 spojuje dohromady Office 365, Windows 10 a Enterprise Mobility + Security – nabízí tak bohatou sadu integrovaných řešení, která vám mají pomoci vyhodnotit a spravovat rizika, chránit vaše nejdůležitější data a zefektivnit procesy.

Vyhodnoťte a spravujte rizika pomocí Compliance Manager Preview

Protože plnění všech povinností může být pro společnosti velkou výzvou, vaší první prioritou by mělo být pochopení rizik. Dnes je to snazší díky preview produktu Compliance Manager. Compliance Manager je řešení služeb Microsoft Cloud, navržené pro pomoc organizacím, aby dostály požadavkům komplexních nařízení jako je GDPR. Poskytuje vyhodnocení rizik v reálném čase, které odráží vaši připravenost vůči požadavkům na ochranu dat při použití služeb Microsoft Cloud. Poskytuje zároveň doporučené akce a průvodce postupu. Zjistěte více o Compliance Manageru a jak si jej zdarma vyzkoušet.