Ztracený notebook pro firmu znamená statisícové ztráty

Ztracený nebo ukradený notebook rovná se ztráta čtvrt milionu korun. Z toho jen necelou sedminu činí hodnota samotného zařízení. Daleko větší ohrožení pro podnikání spočívá ve ztrátě firemních dat, která se mohou dostat do nepovolaných rukou. Potenciální škoda způsobená ztrátou dat se ale může snadno vyšplhat až na milion. To jsou závěry průzkumu společnosti Intel, který v říjnu tohoto roku uskutečnil ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mediaresearch mezi více než dvěma sty českými firmami. Výrobci bezpečnostních technologií současně registrují větší zájem firem o šifrovací technologie.

Zjištění průzkumu v kostce – data Mediaresearch a Intel

  • 226 firem nad 100 zaměstnanců v ČR
  • 45,1 % přiznává, že u nich došlo ke ztrátě notebooku
  • 96 %, z toho 85 % s hlubokým přesvědčením, považuje za větší nebezpečí ztrátu dat uložených na notebooku než ztrátu samotného notebooku
  • Hodnota pohřešovaného notebooku vychází na 35 795 Kč
  • Cena dat v konkrétním případě ztráty – v průměru 180 909 Kč
  • Policii a jiné detektivní služby využilo 18 % poškozených firem – průměrná cena za tyto služby: 55 000 Kč
  • Škoda, která mohla vzniknout zneužitím dat – 625 000 Kč, více než polovina uvedla, že celková škoda by mohla být vyšší než 750 000 Kč.
  Praha, 4. února 2011 – Notebook, který se ztratil nebo byl ukraden – tuto situaci musela řešit téměř každá druhá firma v České republice. Mnohem větší problém než v hodnotě samotného notebooku spočívá v hodnotě dat a informací, které se prostřednictvím notebooku dostanou mimo firmu. S tvrzením, že ztráta dat představuje pro firmu větší nebezpečí než hodnota pohřešovaného zařízení, souhlasilo 96 % českých firem, které již podobné situaci čelily. Tyto výsledky přinesl průzkum mezi 226 firmami v České republice, který provedly výzkumná agentura Mediaresearch a společnost Intel. Na otázku, zda v jejich firmě došlo ke zcizení či ztrátě firemního notebooku, odpovědělo kladně 102 firem, což je 45 % z dotazovaných. „Při vyčíslení celkové ztráty pro firmu je potřeba kalkulovat jak cenu samotného počítače, která vyšla v průměru na 35 tisíc Kč, tak zejména finanční vyjádření hodnoty ztracených dat. Postižené firmy si je v průměru cení na 180 909 Kč,“ uvádí k výsledkům průzkumu Petr Ulvr, obchodní manažer společnosti Intel. Tato částka zahrnuje jak vyčíslení pohřešovaných firemních dat, tak duševního vlastnictví a ztráty produktivity pracovníka, který musí čekat na nový notebook. „Započteme-li cenu dat a zařízení, dostáváme se na 216 tisíc Kč, a to nekalkulujeme cenu za pořízení nového notebooku. S ním se částka vyšplhá ke čtvrtmilionu korun,“ shrnuje finanční stránku věci Petr Ulvr. V tuzemských firmách také není výjimečné, že ztráta notebooku zaměstná širší okruh pracovníků. „Osmnáct procent dotčených firem přiznává, že sáhlo k využití různých služeb detektivní a právní povahy, a to jak v rámci firmy, tak externě včetně Policie ČR, což dále ztrátu notebooku významně prodražuje – v průměru o 55 tisíc Kč,“ dodává Petr Ulvr.

Každý druhý pohřešovaný notebook může být „milionový“

Podle Evžena Pavlovského, regionálního manažera společnosti Intel, jsou výsledky českého průzkumu v korelaci s globálními daty, jež Intel před rokem získal na základě nezávislé studie Ponemon Institute. „Analýza Ponemon Institute zabývající se 138 případy poztrácených či ukradených notebooků jednoznačně ukázala, že nejcennější jsou firemní data. V Česku to je podobné,“ komentuje srovnání Evžen Pavlovský. Podle nejnovější globální studie Intelu je pravděpodobnost, že ve Spojených státech přijdete o notebook stejná jako že prožijete Vánoce v zasněženém New Yorku, tedy jedna ku desíti.Studie rovněž odhalila, že v rámci více než 300 participujících firem se ztratilo před 86.000 notebooků, což firmy stálo ohromujících 2,1 miliardy USD. Plné dvě třetiny pohřešovaných notebooků nebylo vybavených ani základním systémem na ochranu dat. anti-theft-logo Ačkoli ve srovnání vychází reálná škoda v ČR nižší1, i respondenti z řad velkých firem v ČR si začínají být vědomi mnohem většího nebezpečí, které jim kvůli úniku dat hrozí. Většina poškozených firem při vyčíslování potenciální ztráty uvedla, že celková škoda způsobená ztrátou dat by mohla být vyšší než 750 tisíc Kč, přičemž horní hranice nebyla určena. „Hodnota notebooku vedoucího pracovníka firmy, pokud se dostane do rukou konkurence, může snadno překonat i milionovou hranici, obzvláště v případě, že uložená data nejsou nijak zabezpečena šifrováním ani jinými adekvátními systémy ochrany. V současné době, kdy se díky přenosným zařízením masivně zvyšuje mobilita, s nezabezpečeným notebookem dostáváme celou firemní kancelář jako na stříbrném podnose,“ pojmenovává zásadní riziko Evžen Pavlovský. Z průzkumu vyplývá, že zde stále existuje řada firem, které nechápou, že ztracená data v notebooku mohou mít velmi destruktivní vliv na jejich podnikání. „Kdyby si to firmy uvědomovaly, tak by byly mnohem opatrnější v ochraně svých notebooků,“ dodává Evžen Pavlovský. steal-ntb_599x446 Schéma: Postup v případě odcizení notebooku – technologie Intel Anti-Theft

Jak funguje „kladivo na zloděje notebooků“ – nejvyspělejší technologie zabezpečení notebooku?

V současné době je nejúčinnější kombinace několika metod založených na hardwarové ochraně od Intelu a šifrovacím programu od Absolute Software. „Technologie Intel Anti-Theft je schopna sama lokalizovat přenosné zařízení na mapě s přesností několika metrů. Jestliže IT oddělení či rozpoznávací systém samotného notebooku vyhodnotí, že byl ukraden, je ze serveru vyslána do notebooku autodestrukční „jedovatá pilulka“. Ta dokáže podle stupně ohrožení vzdáleně vymazat celý operační systém či data z notebooku, případně zablokovat přístup k nim, a to i v případě, že je notebook vypnutý. Pokud se však notebook šťastně vrátí do rukou majitele, je opět možné s pomocí hesla přístroj odblokovat a uvést ho bez zbytečných průtahů do původního stavu,“ popisuje ve stručnosti princip anti-theft řešení Petr Ulvr ze společnosti Intel. zdroj: tisková zpráva, Intel (prosinec 2010) 1 Studie Ponemon Institute publikovaná v květnu 2009 dospěla k celkovému vyčíslení škody 49 246 USD – v aktuálním přepočtu 927 tisíc Kč. Samotné náklady způsobené únikem dat přitom představují 80 % celkové částky.