Testování BlackBerry Enterprise Serveru – interně z Infinity

V dubnu proběhla úspěšná instalace a otestování provozu BlackBerry Enterprise Serveru v prostředí privátního cloudu jako příprava rozšíření hostingových služeb pro naše zákazníky. Z hlediska konkurence na trhu mobilních technologií to byl logický krok. V korporátním sektoru je platforma BlackBerry velmi populární, a to zvláště pro možnost vzdálené správy smartphonů, velkou míru zabezpečení a hlavně bezkonkurenční rychlost, zejména co se týče práce s maily a v kancelářských aplikacích obecně. V komerčním prostoru není u nás zatím příliš IT dodavatelů, kteří se touto oblastí zaobírají, potažmo s ní mají praktické zkušenosti na úrovni profesionální implementace u zákazníků.