Projekt Migrace Management serverů v rezortu ČÚZK

V době od července 2011 do března 2012 proběhla migrace a hardware rozšíření management serverů v rámci rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Připravili jsme migrační analýzu přechodu management serverů  z prostředí OS Windows 2003 Server na Windows 2008 R2 Server na 30-ti lokalitách katastrálních úřadů ČR. Mezi hlavní kritéria patřilo správné začlenění do doménových struktur, rychlost vlastní migrace a bezchybná instalace MS SQL Serveru včetně Reporting Services pro potřeby produktů CA. čúzk