Profylaktické práce v exponovaném provozu Severočeských dolů a.s. Chomutov

Na základě servisní smlouvy jsme provedli profylaktické práce v exponovaných a prašných provozech Severočeských dolů a.s. Chomutov. Tyto práce zahrnovaly revizi a vyčištění rozvaděčů komunikační a výpočetní techniky a jejich vnitřního vybavení (aktivních prvků, záložních zdrojů napájení a kabeláží). Byla provedena obnova značení, vyvázání patch-cordů, ale i kontrola optických kabelů, jak měřením kontrolních párů, tak vizuální kontrolou po celé trase jejich uložení. Stav uložení i vlastních kabelů byl zdokumentován (fotodokumentace) a výsledky měření kontrolního páru byly porovnány s měřeními z předchozích let. Tyto profylaktické prohlídky spolu s funkční topologií sítě (100% redundantní vybavení zamezující SPOF) a nepřetržitým vzdáleným dohledem (365×24-4) jsou velmi účinným nástrojem k zajištění spolehlivosti a bezporuchového chodu celé sítě. Prováděné profylaxe tak umožňují včasné odhalení potencionální nebo latentní poruchy (např. povolený převěs optického kabelu, uvolnění nosných nebo kotevních armatur, necitlivou/nesprávnou  manipulaci s optickou kabeláží cizími firmami při opravách jiných kabelových celků, neodborné zásahy do kabelových tras i vlastních rozvaděčů). V rámci profylaxe jsou tyto případy rovněž zdokumentovány a následně včas opraveny. severoceske doly a.s. chomutov