Případová studie: Státní správa v cloudu

Město Milevsko jde s dobou, přešlo do cloudu a od srpna 2012 využívá výhod služeb Microsoft Office 365. Město Milevsko patří mezi obecní úřady s rozšířenou působností. V jeho správním obvodu obce s rozšířenou působností je celkem 26 obcí a zaměstnává téměř 100 lidí. Nárokům, které zde na zaměstnance kladou, musí odpovídat poštovní systém, který funguje spolehlivě, přináší benefity, je vždy dostupný a maximálně zabezpečený. Všechny požadavky vyřešil úřad nasazením balíčku Office 365 ve spolupráci s akciovou firmou Infinity. Nabídnuté řešení umožnilo rychlejší rozvoj poskytovaných veřejných služeb a výrazně zaměstnancům usnadnilo komunikaci a plnění úkolů.

Výchozí situace

Jako úřad s rozšířenou působností má Město Milevsko oproti jiným obecním úřadům navíc širokou škálu kompetencí a povinností. K jejich zajišťování dosud zaměstnanci používali zastaralý poštovní systém s následujícími vlastnostmi:
  • Postfix,
  • OS Linux FreeBSD,
  • POP3,
  • Outlook Express, vč. off-line režimu,
  • maximální velikost mailboxů 2 GB,
  • žádné sdílené zdroje,
  • bez vysoké dostupnosti,
  • archivace dat pouze na lokální PC,
  • vyhledávání zpráv pouze pomocí message trackingu,
  • bez mobilního přístupu.
  Na úřadě se proto rozhodli přejít na moderní systém pro řízení elektronické pošty, ovšem při nízkých pořizovacích nákladech. Základním požadavkem byla vysoká dostupnost řešení, správa pošty z obecně rozšířené a známé aplikace, dostatečná kapacita mailboxů, sdílení informací mezi uživateli, sdílení kalendářů i mezi externími subjekty a kvalitně zabezpečená archivace uživatelských dat. Cílem bylo všeobecně urychlit správu elektronické pošty a komunikaci mezi zaměstnanci.

Bezpečnost a dostupnost

Pro výběr nového systému byla stanovena velmi přísná kritéria, která kompletně splňuje pouze Office 365 od společnosti Microsoft. „Použitý program Exchange online nabízí vysokou dostupnost řešení, která spočívá v online replikaci dvou geograficky oddělených, vzájemně nezávislých datových center. Data jsou v těchto centrech zabezpečena až na úroveň Tier 5, plně ve shodě s hlavními bezpečnostními normami ISO 27001 a SAE 16. Splněny jsou i náročné požadavky evropské úmluvy Safe Harbor, která je v souladu s českým právním řádem,“ přiblížil Jan Gerhart, projektový manažer Infinity.

Snadná správa

Nový systém také nabízí velké schránky s 25GB pamětí a s možností online archivace dat. Za příplatek pak dokonce archiv neomezený. Samozřejmostí je služba kalendáře. Systém je navržen tak, aby umožňoval snadné plánování volného času, a to i pro větší množství uživatelů najedou. Sestavení schůzky o více jak třech účastnících, dosud velmi komplikované, zvládne nyní jediný organizátor během pár minut. Ve sdíleném globálním adresáři najdou uživatelé kontakty nejen na všechny ostatní zaměstnance, ale i na externí příjemce, které tam jednoduše umístí administrátor. A v neposlední řadě jsou vhodnou pomůckou sdílené úkoly, pomocí kterých je možné sledovat nejen průběh plnění vlastních úkolů, ale i těch společných.

Proč cloud?

Kromě toho, že díky odpadnutí nutnosti instalovat systém na HW úřadu byl přechod na nové řešení velmi rychlý (v rámci dnů a za účasti minima zaměstnanců), přineslo Office 365 několik dalších významných benefitů. Administrátoři uvádí hlavně vysokou dostupnost. Prevence proti pádu poštovního systému, ztrátě e-mailů a znemožnění fungování úřadu je pro ně velmi důležitá. Tuto výhodu navíc získali bez nasazení nákladné infrastruktury, která bývá při on-premise řešení nezbytná. Dalším přínosem je dostupnost nových funkcí díky upgradu MS Outlook na verze 2007 a 2010, především funkce pro sdílení informací mezi zaměstnanci v podobě kalendářů a plánování pracovního času, sdílených kontaktů a úkolů. Poštovní systém nyní umožňuje uživateli spravovat poštu odkudkoliv a téměř z jakéhokoliv zařízení. Pomocí technologie Outlook anywhere je možné připojit se k serveru z počítače s Outlookem 2007 a vyšším a spravovat poštu i off-line. Kromě toho lze s počítačem připojeným k internetu spravovat poštu pomocí webové aplikace. Chytré telefony se snadno připojí přes Active Sync nebo BlackBerry Enterprise server. A samozřejmostí bylo i rapidní zvýšení bezpečnosti všech přenášených dat. Doposud měl úřad možnost posílat zprávy jen po nezašifrovaném POP3 a SMTP kanálu, což se nyní změnilo. Zdroj: CIO Business World 12-2012