Optimalizace databázového řešení v GEMO Olomouc

Ve významné stavební společnosti Gemo Olomouc byla provedena komplexní diagnostika existujícího databázového řešení využívaného pro uchovávání dat ERP systému MS Dynamics NAV. Vzhledem k absenci nástrojů pro pravidelnou údržbu byla zjištěna zvýšená fragmentace indexů napříč celou databází a chybějící optimalizace dotazů, což mělo za následek celkové snížení výkonu. Dále se v databázovém řešení vyskytovala tabulka obsahující nepřiměřené množství redundantních dat a bylo zjištěno neefektivní nastavení využití systémových prostředků danou instancí SQL Serveru. Vzhledem ke zjištěným problémům byla provedena administrace ve formě plánu údržby, který automaticky provádí úkony spojené s udržováním databáze v optimálním stavu. Dále proběhla základní optimalizace nejnáročnějších dotazů prováděných na databázi a její celkové pročištění, které zmenšilo celkovou velikost databáze o 9 GB. Při předání monitorovací zprávy byl manažer IT zároveň seznámen se stavem databáze před a po provedení administračních kroků. „Došlo tedy nejen ke zmenšení celkové velikosti databáze, ale také k nemalému zvýšení výkonu a detailní kontrole jejího stavu,“ dodává databázový specialista Petr Kupka, Infinity a.s. Správa databází je vhodná pro společnosti využívající datovou platformu MS SQL Server. Databázová administrace je velmi opomíjená činnost, která je však pro korektní chod systémů a aplikací nezbytná. Ztráta dat patří mezi nejzávažnější krizové situace, proto se obecně doporučuje zainvestovat do bezproblémového a bezpečného databázového řešení. sql server