Ochrana citlivých dat na noteboocích je nyní důležitější než kdy dříve

Úniky dat jsou stále četnější a nákladnější. Společnosti mohou využít mnoho robustních bezpečnostních řešení. Patří mezi ně antivirové programy, systémy prevence průniků (IPS) a aplikace pro detekci průniků, dále šifrování, řešení pro prevenci ztráty dat (DLP) a autentikační aplikace (řešení pro správu identit a přístupů). I přes dostupnost všech těchto bezpečnostních aplikací a řešení firmám stále hrozí ztráty dat a krádeže. Jak ukazuje benchmarková studie ústavu Ponemon Institute z roku 2010, je pravděpodobnost ztráty nebo krádeže průměrného notebooku 7 procent.1 Kromě snahy ochránit citlivá data musí společnosti navíc prokázat soulad se stále přísnějšími bezpečnostními předpisy jak v Evropě, tak v Severní Americe. anti-theft-logo

Hrozba úniků citlivých dat stále roste

K neustále většímu počtu úniků dat přispívá mnoho faktorů, mezi které patří: Sofistikovanější vybavení a softwarové aplikace hackerů. Proniknout skrz zabezpečení a zneužít data je snazší díky nízkým nákladům Pracovníci jsou stále mobilnější. Notebooky a data na nich uložená jsou více vystaveny hrozbě ztráty a krádeže, protože jejich uživatelé jsou stále mobilnější. Například pracovníci ve zdravotnictví se stále více pohybují nejen v rámci nemocnice a jiných zdravotnických zařízení, ale také mezi jednotlivými pracovišti. Mezi další rizikové skupiny patří konzultanti, finanční poradci, uživatelé z oblasti prodeje a marketingu, stavební inženýři a další pracovníci, kteří cestují mezi pracovišti. V prostředích, jako jsou datová centra, školy a centra služeb zákazníkům, se notebooky často sdílejí. Nejenže sdílení notebooků mnoha uživateli vystavuje citlivá data větší hrozbě ztráty a krádeže, ale roste také riziko neautorizovaného přístupu k nim. Hromadné zásilky notebooků. Krádeže notebooků při přepravě hrozí především vojenským, vládním a vzdělávacím organizacím. Drahé vybavení. Například na míru upravené telekomunikační notebooky používané techniky v terénu jsou pro zloděje obzvlášť lákavé. Riziko úniku na nich uložených citlivých dat je proto větší. Více informací se dozvíte v dokumentu INTEL Whitepaper (PDF)