Nová implementace ORACLE BI ve společnosti Panasonic Liquid Crystal Display s.r.o.

Oddělení „Vývoje aplikací – Oracle technologie“ zahájilo začátkem září implementaci systému pro sledování a řízení kvality pro tohoto výrobce LCD panelů. Implementace se skládá z operační části vyvíjené dle potřeb zákazníka v prostředí JAVA/ORACLE a z části BI pro statistické sledování parametrů výrobků a výrobních linek. Uvedení do provozu očekáváme začátkem října pro operační část a začátkem prosince pro BI část.