Konsolidace a optimalizace sítě na Městském úřadu Česká Třebová

Divize Síťové infrastruktury přes léto úspěšně dokončila rozsáhlý projekt Konsolidace a optimalizace fyzické sítě Městského úřadu. Projekt měl několik etap. Samotný nákup HW, jeho instalace a konfigurace. Nastavení managementu a dohledu. A samozřejmě zkušební provoz, který k tak obsáhlému projektu patří. Městský úřad tímto projektem přešel na novou platformu komunikačních přepínačů včetně WiFi-řešení, sjednotil HW koncepci vybavení síťovými komponenty, provedl rekonstrukci optických kabelových tras, ale zejména tímto projektem zvýšil bezpečnost své sítě jak vůči technickým poruchám, tak i proti nežádoucím infiltracím. V neposlední řadě se díky projektu zpřehlednila a zjednodušila správa celé sítě. třebová