Kiekert-CS vsází na cloudovou infrastrukturu

Provedli jsme úspěšnou implementaci technologie Avaya v Přelouči. kiekert Kiekert-CS, s.r.o., přední světový výrobce zamykacích systémů pro automobily, má za sebou úspěšnou instalaci první fáze VENA architektury společnosti Avaya Inc. ve svém výrobním závodě v Přelouči. Jedná se o síťové řešení na bázi virtualizace, umožňující vytvořit efektivní cloudovou infrastrukturu. Avaya je v této oblasti světovým lídrem, momentálně mimo jiné dodávala síťová řešení a telekomunikační zařízení pro ZOH v Soči. Zakázku pro Kiekert jsme jako implemeteční partner provedli v celém jejím rozsahu. V centru sítě, kterou technici Infinity vystavěli v průběhu posledních 6ti měsíců, jsou použity dva síťové switche Virtual Services Platform 7000 nakonfigurované v režimu clusteru. Na ně je pomocí tzv. dual-homingu napojena sada stohů prvků řady Ethernet Routing Switch 4800. Páteřní spoje (pro uzly s vyšším množstvím uživatelů) mají v této síti 10 gigabitů, v ostatních rozvaděčích jsou použity spoje gigabitové. avaya I přesto, že je topologie propojení každého páteřního switche se switchi centrálními trojúhelníková, není v tomto řešení používán tzv. Spanning Tree Protocol. Řízení provozu totiž zajišťuje cluster technologie páteřních switchů. To má dva zásadní příznivé efekty:
  • oba spoje jsou aktivní (v případě STP je jeden spoj vždy blokovaný),
  • v případě výpadku některého páteřního prvku nebo jedné trasy k připojovacím prvkům je konvergence významně rychlejší, než v případě STP i RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol).
Aktuální řešení je také předpřipraveno na zavedení technologie SPB (Short Path Bridging), která zjednoduší administraci sítě při zachování výše uvedených výhod. „Se síťovým řešením společnosti od společnosti Avaya, které u nás implementovala Infinity, máme velmi dobrou zkušenost. Přechod na VENA architekturu byl pro nás logickým krokem pro udržení maximálně bezpečné, funkční a efektivní infrastruktury,“  řekl Dušan Herbs z IT teamu Kiekert-CS, s.r.o.